Da Jørn Eggum strakk hånden over bordet og rituelt hilste på sin motpart, Stein Lier-Hansen i Norsk Industri, gjorde han det i visshet om at dette kommer til å bli det vanskeligste lønnsoppgjøret på mange år.

Kjøpekraften

Motparten har sagt tvert nei til alle krav, og eksperter tror oppgjøret kan bli det første siden 1987 der det kan bli nedgang i reallønnen.

Norsk industri, som organiserer rundt 2500 bedrifter over hele landet, har i tillegg kommet med krav om å utvide normalarbeidsdagen.

I dag kan arbeidstiden legges mellom klokken 06 og 17 på hverdager. Norsk Industri ønsker at dette tidsrommet utvides til klokken 21.

– Det kommer ikke på tale, sier Jørn Eggum til BA.

Det er første gang 44-åringen er sjef for forhandlingsdelegasjonen til Fellesforbundet.

Det største forbundet

Her er kravene til Fellesforbundet

* Generelt lønnstillegg, samt ekstra tillegg for områder som har opplevd svak lønnsutvikling. Lønnen økes mer i bransjene hvor man som regel ikke får lokale tillegg, som i tekstilbransjen eller hotell- og restaurantbransjen. Kronekravene er fortsatt ikke konkretisert, men et minstekrav er at det sikrer at ikke kjøpekraften svekkes. Prisveksten er forventet til 2,5 prosent i år. Dermed må kravet være minimum det.

* Rett til pensjonsopptjening fra første krone. I dag er det slik at ingen får pensjon av de første 90.000 kr de tjener per år. Dette vil Fellesforbundet endre.

* Forskuttering av sykepenger i inntil ett år.

* Styrket og mer systematisk etter- og videreutdanning.

*  Avtaleperiode på to år, ikke ett.

Eggum er utdannet gullsmed og jobbet hos tradisjonsrike Br. Lohne Sølvvarefabrikk til april 2004.

Da ble han valgt til nestleder i Felleforbundet avdeling 5 i Bergen og samtidig ansatt som faglig sekretær i avdelingen.

Deretter gikk det bare oppover. Han var distriktssekretær i Hordaland til han ble forbundssekretær i Oslo i 2010.

I fjor ble han valgt til leder i Fellesforbundet, som er det største forbundet i privat sektor i LO.

Frontfag

Eggum er ikke overrasket over at alle kravene ble avvist av motparten.

– Det er slik det alltid har vært. Men vi har evnet å komme frem til fornuftige resultater før. Det håper jeg vi gjør denne gangen også, sier Eggum.

For ham er det viktig å løfte frem grupper som ikke har tatt del i oppturen de siste ti årene.

Han vil ikke si noe om hvilket krav han mener er viktigst, men fremholder at det er det samlede resultatet som er avgjørende.

– Her er ingen ting klart før alt er klart, sier han.

Eggum sier han føler et særlig ansvar fordi han representerer frontfagene.

Resultatet her blir førende for hvordan det blir i de andre yrkesgruppene.

En boble

Han har vært med i slike forhandlinger flere ganger.

– Det er som å leve en måned i en boble der du sover, spiser og forhandler. Det blir ofte sene kvelder. Som leder skal jeg jo i tillegg drive forbundet også. Det er mange andre saker vi jobber med, forteller han.

Norsk industri

Norsk Industri organiserer om lag 2500 bedrifter.

Disse bedriftene har drøye 130 000 ansatte spredt over hele Norge.

Norsk Industri er NHOs (Næringslivets Hovedorganisasjon) største landsforening med 25 prosent av de samlede årsverk i NHOs medlemsbedrifter.

Norsk Industris historie skriver seg tilbake til 1889.

Under det siste oppgjøret han var med på ble det forhandlet i 19 timer på overtid før man kom frem til enighet.

Da blir det liten tid til å lese favorittforfatteren Jakob Sande.

– Jeg hadde 40 timer uten søvn, forteller han.

Streikefaren

Han tar for gitt at det blir megling.

– Men tror du det kan bli streik?

– Det er vanskelig å si om det blir streik, men vi har jo stilt noen hårete krav. Vi har til hensikt å få dem igjennom. Det er klart streikefaren er til stede, selv om vi i et historisk perspektiv pleier å komme til enighet, sier Eggum.

Fellesforbundet

146.000 medlemmer. Stiftet 8. mai 1988.

Forbundene som står bak er Jern- og Metallarbeiderforbundet, Bygningsindustriarbeiderforbundet, Papirindustriarbeiderforbundet, Skog- og Landarbeiderforbundet, Bekledningforbundet, Grafisk og Hotell- og Restaurant.

I forhandlingsdelegasjonen har han med seg flere bergensere og hordalendinger.

Blant andre er forbundsstyremedlem og leder for avdeling fem i Bergen, Roar Abrahmsen, med.

Også representanter fra klubber og fagforeninger og klubber på Stord og i Haugesund er med i delegasjonen, sammen med folk fra forbundsstyret.

Ingen ting å gi

Fellesforbundets motpart, Norsk Industri, har ikke noe å gi. Tvert imot mener de arbeiderne skal gå ned i lønn.

De mener at en eventuell lønnsøkning må tas ut i lokale forhandlinger der bedriftene går godt.

– Hvis ikke slår man beina under alle de andre bedriftene som ikke greier det, sier Stein Lier-Hansen i Norsk Industri til FriFagbevegelse.

Han sier nei til å diskutere pensjoner, og til å utvide normalarbeidsdagen til klokken 21 på hverdager og til 18 på lørdager.

Oppgjøret skal være i havn innen midnatt, natt til 3. april.

Et brudd vil komme senest torsdag før palmehelgen.