SalMar vil i nær fremtid fordele 86 millioner kroner til 13 kommuner som er vertskap for de grønne oppdrettskonsesjonene som Staten fordelte til høystbydende i vår. Samlet betalte selskapet 494 millioner kroner i vederlag for disse konsesjonene, skriver Tidens Krav.

10,75 MILL PR. KONSESJON

– Det er en betydelig del av dette vederlaget som nå fordeles til kommuner som har tilrettelagt for nytt areal og gode lokaliteter for grønn produksjon i fremtiden, skriver SalMar i en pressemelding.

Etter forslag fra Regjeringen bestemte Stortinget i fjor høst at deler av vederlaget for tildeling av oppdrettskonsesjoner denne gang skulle gå til kommunene. Salmars åtte nye grønne konsesjoner vil bli fordelt på lokaliteter i 13 kommuner i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Troms.

16,1 millioner kroner vil tilfalle Smøla kommune, mens 5,3 millioner tilfaller Aure kommune. Frøya kommune topper listen, sammen med Smøla.

– Samlet vil kommunene motta 86 millioner kroner i vederlag fra SalMar. Det tilsvarer 10,75 millioner kroner for hver konsesjon, opplyser Olav Andreas Ervik, konserndirektør for oppdrett i Salmar ASA.

OVERVÅKING

For å bli kvalifisert til å delta i konkurransen om disse konsesjonene har SalMar forpliktet seg til at de nye grønne konsesjonene skal driftes med bruk av Midgard merdkonstruksjon eller merdkonstruksjon som reduserer risikoen for rømning tilsvarende, samt at de grønne konsesjonene inngår i et eget overvåkningsprosjekt for å hindre rømning. Prosjektet er i regi av Veterinærinstituttet og Elvene Rundt Trondheimsfjorden (ERT).

Det må også brukes rensefisk i form av oppdrettet rognkjeks på lokalitetene.

VIKTIGE BIDRAGSYTERE

– SalMar ser positivt på at de statlige myndighetene denne gang har åpnet for at en betydelig del av konsesjonsvederlaget går direkte til de kommunene som er vertskap for selskapets virksomhet, og som er viktige bidragsytere til den verdiskaping og sysselsetting langs kysten som denne næringen representerer, skriver selskapet i pressemeldingen.

– Det har ikke latt seg gjøre å fordele de grønne konsesjonene på enda flere kommuner på en hensiktsmessig måte. Det skyldes dels manglende lokalitetskapasitet, og dels at grønne tillatelser ikke skal etableres i samdrift med ordinære konsesjoner. Det er også lagt vekt på hvilke lokaliteter som særlig egner seg for slik produksjon.