Denne uken fikk Lerøy Midt AS muligheten til å vise fram sitt oppdrettsanlegg utenfor Kvalvåg på Frei til andre medlemmer av nettverket Marin Arena, skriver Tidens Krav.

Lerøy Midt er en sammenslutning mellom Lerøy Hydrotech AS i Kristiansund og Lerøy Midnor AS på Hitra. De to fusjonerte i 2013. Selskapet har flere oppdrettsanlegg i Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag. Omsetningen i fjor var på rundt 2,1 milliarder kroner, og resultatet etter skatt på litt over 338 millioner kroner.

Selskapet er eid 100 prosent av konsernet Lerøy Seafood Group ASA, som har hovedkontor i Bergen.

På selve anlegget utenfor Frei er det seks merder med årets utsett av laks, og en fôrflåte hvor mannskapet styrer den automatiske fôringen av laksen fra et kontrollrom. Dette arbeidet er også kameraovervåket.

STORE INVESTERINGER

– De ansatte skal hele tiden overvåke tilførselen av fôr til laksen, og i tillegg følge med på andre elementer som temperaturen i vannet og andre miljøparameter. Rundt 55 til 60 prosent av utgiftene våre går til fiskefôr, forteller produksjonssjef havbruk i Lerøy Midt Harald Larssen.

Han forteller at selskapet hvert år bruker titalls millioner til nye investeringer for å forbedre drift og oppvekstvilkår for laksen de produserer. Gjennom nye fôrflåter, båter og nye styringssystem, samt bedre arbeidsforhold for de ansatte.

Selskapet har rundt 450 ansatte, og driver med alt fra rogn- og stamfiskproduksjon, via matfiskproduksjon i sjø, til slakting og videreforedling. Med andre ord hele verdikjeden.

– I dag videreforedler vi cirka 40 prosent av vår egen produksjon. For noen år siden var det utenkelig, sier Larssen.

68.000 TONN I ÅRET

I Lerøy Midt sitt område, som strekker seg fra Nordmøre til Sør-Trøndelag, har de adgang til rundt 40 lokaliteter. Mellom 22 og 25 er i bruk til enhver tid, resten ligger brakk noen måneder etter utslakting, fram til neste utsett av laksesmolt.

På anleggene har de laksen mellom 14 til 22 måneder, ut ifra hva kundene deres ønsker i forhold til slaktevekt og leveringstidspunkt.

Laksen blir som regel sendt videre til slakt når den veier mellom fire og seks kilo.

Til sammen slakter selskapet rundt 68.000 tonn laks i året.

For at det hele skal gå rundt er det mye tilsyn. Oppdretterne må rapportere til mange offentlige instanser, blant annet Fylkesmannen, Miljødirektoratet og Mattilsynet. Selskapet har også eget internkontrollsystem som de oppdaterer fortløpende, i tillegg til veterinærtjeneste og innleide biologer.

STRENGE KUNDER

Men det er ikke kravene fra myndighetene som veier tyngst.

– Myndighetene er strenge, men kundene våre er også strenge og krevende, noe som medfører sertifisering av mange områder i vår produksjon. Det ser vi på som en fordel for å levere et så godt produkt som mulig til markedet. Det har vært en voldsom teknologiutvikling de siste årene, som har tatt oss fra primærnæring til en industri med fantastiske framtidsutsikter, sier Larssen.

Flere andre selskap som produserer laks har hatt solide tall det siste året. Den største av dem, Marine Harvest Norway AS, hadde en omsetning på 9,4 milliarder kroner i 2013, opp fra 7,8 milliarder i 2012. Overskuddet i fjor var på pene 1,8 milliarder kroner.

Averøy-baserte Atlantos AS omsatte i fjor for 78 millioner kroner, litt opp fra året før og et solid hopp fra 2011, da selskapet omsatte for 30,5 millioner kroner.