Senteret skal legge grunnlag for utviklingen av oppdrett av laks i lukkede anlegg, skriver Nofima i en pressemelding.

Der går det også fram at seniorforsker Bendik Fyhn Terjesen i Nofima på Sunndalsøra blir senterleder. Han er ivrig etter å komme i gang med å jobbe frem de beste biologiske og teknologiske løsningene for laksen, oppdretteren og miljøet i de åtte årene som kommer.

Foruten senterleder Terjesen skal seniorforsker Harald Takle i Nofima på Ås lede arbeidet med forebyggende fiskehelse i senteret, mens Lars Ebbesson i Uni Research i Bergen skal lede arbeidet med fiskeproduksjon og velferd. Universitetet i Bergen vil ha hovedansvar for forskerutdanning.

– Det er snakk om et virtuelt senter, som får sin ledelse på Sunndalsøra, men som vil være spredt over store deler av landet, forteller Terjesen til Tidens Krav.

Samtidig er han klar på at det blir flere ansatte på Sunndalsøra. Hvor mange er det for tidlig å si.

FLERE KONSEKVENSER

Senteret skal i løpet av åtte år ha et budsjett på 196 millioner kroner. En god del av dette vil gå til Nofima. Det er Norges forskningsråd og oppdrettsindustrien selv som skal dekke dette beløpet med halvparten hver.

Med større kontroll over produksjonsprosessen vil man kunne redusere problemer knyttet til dødelighet og lakselus, samt redusere produksjonstiden for oppdrettslaks.

– Dette er med på å løfte havbruksnæringen og leverandørindustrien videre til neste generasjon havbruk, sier Nils Haga, divisjonsdirektør i matforskningsinstituttet Nofima.

NYTT LEDD

Neste generasjon havbruk vil innebære innføring av et nytt ledd i produksjonen mellom settefisk i ferskvann og matfisk i åpne merder i sjø - en postsmoltfase i lukkede anlegg. Økt overlevelse, mindre lus og rømming er sannsynlige konsekvenser.

Senteret skal hete CtrlAQUA (Centre for Research-based Innovations in Controlled-environment Aquaculture).

Nåløyet for å komme gjennom som SFI var trangt blant de 57 søknadene som var i finalerunden, og ifølge Norges forskningsråd var nivået på søknadene svært høyt.

– Senteret for forskning på resirkulering av vann i oppdrettsanlegg, og de konferansene som har vært arrangert på Sunndalsøra, har vært viktige årsaker til at vi fikk det nye senteret, sier Terjesen til Tidens Krav.

FORVENTNINGSFULLE

– Vi er jublende glade for at vi nå har fått penger til å forske på dette temaet med innovasjon som mål. Nettverket vi har av forskere, leverandørindustri og oppdrettsnæringen i dette store prosjektet er ivrige og forventningsfulle, sier Terjesen.

Forventningsfulle fordi hensikten med sentertildelingen er at innovasjonsevnen i det norske næringslivet skal styrkes, og fordi det forventes at senteret skal bidra til å løse utfordringene oppdrettsnæringen står overfor.

I tiden fremover vil en betydelig del av produksjonen av laks holdes i lukkede anlegg på land eller semilukkede anlegg i sjø. Forsøk gjort av Nofima og partnere viser at hold av lakseunger i lukkede anlegg over lengre tid enn det som er vanlig i dag gir en kontroll over produksjonen som er bra for fisken. Det gir en dramatisk lavere dødelighet.

– Basert på den forskningen vi allerede har mener jeg det er grunnlag for å anbefale å holde laksen i lukkede anlegg med full kontroll på vannkvaliteten og uten å forstyrre fisken, til den er postsmolt på godt over 250 gram. Da er den betydelig mer robust enn ved 80 gram som er vanlig størrelse for utsett i åpne merder sjø i dag. Flere laks vil da overleve sjøfasen, sier Terjesen.