Mens fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H) sier hun vil fremme forenklinger for fiskerne når hun foreslår salg av kvoter uten at båten følger med, mener Arbeiderpartiets nestleder Helga Pedersen at forslagene er et stort skritt i retning av å privatisere fiskeressursene.

– Aspaker har også signalisert at hun vil fjerne deltakerloven og fiskesalgslagsloven. Totaliteten i dette er en dramatisk endring i måten vi forvalter fiskeriressursene på. Fiskeriministeren ypper ikke til kamp, hun erklærer krig, sier Pedersen til NTB.

LES OGSÅ: Vil ta båtkjøp ut av kvotehandel

Landsstyret i Arbeiderpartiet sa onsdag bastant nei til forslaget som Aspaker dagen før sendte ut på høring. Her åpnes det for at fiskebåtredere kan kjøpe og selge kvoter uten at fartøyet som kvotene er knyttet til, blir overdratt.

– Jeg har tenkt å spare fiskerne for masse papirarbeid. Vi skal unngå fram- og tilbakesalg av båter, og fiskerne skal slippe å bruke tiden sin på å skrive søknader. Prosessen rundt overføring av fiskerirettigheter har vært tungrodd, sa Aspaker til NTB tirsdag.

– TJEN PENGER PÅ FISK

Men for Arbeiderpartiet handler ikke dette om å forenkle, partiet mener det er nok et angrep på det grunnleggende prinsippet i norsk fiskeriforvaltning om at ressursene tilhører fellesskapet.

– Vi vil slå ring om den viktige koblingen mellom kvote, båt og aktive fiskere. For oss er det viktig å holde fast ved at man skal tjene penger på å fiske, ikke på å selge kvoter på fisken, sier Pedersen.

Hun karakteriserer dette som nok et forslag fra Høyre-statsråden i retning ytterligere privatisering. Det er ikke lenge siden Aspaker fikk så kraftig motstand mot å slå sammen kvoter i sjarkflåten at hun la forslaget i en skuff. Fiskeriministeren vil også fjerne kravene til aktivitet, videreforedling og forskningsinnsats for store havbruksselskap som Marine Harvest.

YTTERLIGGÅENDE

– Summen av initiativene fra Aspaker er at det blir en helt annen fiskerinæring og kyst vi kommer til å se om noen år. Dette handler ikke om å tenke nytt. Det handler om å innføre en ganske ytterliggående fiskeripolitikk. Det bør ikke skje ved å sende ut høringsforslag med seks ukers høringsfrist. Dette er veldig grunnleggende spørsmål for kysten vår, sier Pedersen.

Hun krever at sakene legges fram for Stortinget og at man får en bred politisk debatt om forslagene.

– Jeg er ganske sikker på at flertallet i befolkningen ikke stiller seg bak disse forslagene. Jeg regner også med at mye av dette vil være en rød klut for KrFs og Venstres kjernetropper, sier Helga Pedersen.

– FARLIG STRATEGI

Hun får helhjertet støtte fra en tidligere regjeringskollega fra Senterpartiet som også ønsker en bred fiskeripolitisk debatt i Stortinget.

– Vi deler Arbeiderpartiets bekymring. Det kan virke som om Aspaker har latt seg inspirere av landbruksminister Sylvi Listhaugs strategi om endring for endringens skyld. Det er farlig for en statsråd fra en mindretallsregjering, sier Senterpartiets leder i næringskomiteen, Geir Pollestad, til NTB. (©NTB)