Sletta Verft i Aure har inngått kontrakt med Frøy Akvaressurs om bygging av et servicefartøy til havbruksnæringen med levering i slutten av 2015, skriver Tidens Krav.

Fartøyet er designet av Møre Maritime i Kristiansund, og er av typen «Macho 40», skriver de to selskapene i en pressemelding.

Møre Maritime skal levere komplett design og tegningspakke inkludert alle arrangement og systemtegninger samt komplett 3D-modellering og engineering av stål, rør og utrustning.

VERDENS STØRSTE

Fartøyet er 40 meter langt og 12 meter bredt, og blir med dette det største servicefartøyet som er kontrahert til nå.

«Macho 40» er et solid bygget enkeltskrogs stålfartøy. Fartøyet har et stort arbeidsdekk på 350 kvadratmeter som kan arrangeres for opp til tolv 20 fots containere og vil få kraftige vinsjer og store fjernbetjente kraner med lang rekkevidde. Det er lagt vekt på gode mannskapsbekvemmeligheter, moderne messe og oppholdsrom samt operasjonsområder med god utsikt.

Fartøyet får et karakteristisk røft uttrykk kjent fra andre design fra Møre Maritime.

– De siste årene har Møre Maritime satset målbevisst på konseptutvikling og skipsdesign rettet mot havbrukssektoren, som brønn-, prosess- og servicefartøy. Servicefartøy av denne størrelsen har vi hatt på tegnebrettet en stund, og vi ser at markedet nå kommer, sier daglig leder i Møre Maritime Svein Knudtzon Waagbø.

100 MILLIONER KRONER

Sletta Verft i Aure har tidligere i år inngått kontrakter for bygging av flere katamaraner med Frøy Akvaservice AS for levering i 2015, og sammen med denne kontrakten representerer dette leveranser for cirka 100 millioner kroner til de to selskapene, som er eid av Helge Gåsø på Frøya.

Med andre inngåtte avtaler har verkstedet full beskjeftigelse ut 2015.

KLYNGE I VEKST

Kontraktsmassen på Sletta Verft gir store lokale ringvirkninger.

– Lokale underleverandører benyttes i den utstrekning det er mulig, sier daglig leder Kåre Sletta.

I tillegg til Møre Maritime er MB Hydraulikk AS i Aure, Elmarin i Kristiansund og Redox AS i Averøy viktige samarbeidspartnere i det nye prosjektet.

Både Møre Maritime og Sletta Verft er en del av en voksende regional maritim næringsklynge med serviceselskaper og teknologileverandører.

Veksten styrkes ytterligere gjennom dette prosjektet.