Smøla Klekkeri og Settefiskanlegg får ofte spørsmål om hvem som eier selskapet. Et lokalt oppbygd og lokaleid selskap i denne bransjen er høyst uvanlig.

– Dette er et av få selskap som har drevet i ett siden oppstarten i 1984, sier Mikal Eines til Tidens Krav. Gründeren kom inn i Smøla Klekkeri i 1998, da fem lokale entusiaster kjøpte det tilbake fra Salmar. Anlegget hadde konsesjon på 200.000 settefisk, men de lokale gründerne ønsket i første omgang å bruke anlegget til ålproduksjon.

– Det skulle være på hobbybasis, men så ballet det på seg, ler Mikal Eines. Fram til ålen ble rødlistet i 2005, og produksjonen ble lagt på hylla, produserte og eksporterte bedriften 30 tonn ål i året.

Siden har settefisk vært hovedsatsingen, og konsesjonen er tidoblet siden oppstarten.

STADIG UTVIKLING

Smøla Klekkeri dyrker de gode ideene og har hele tiden fokus på høy gjennomføringsevne.

Selskapet har utviklet gode og framtidsrettede løsninger i forhold til teknisk utstyr. Løsningene har hjulpet bedriften, og har i tillegg skapt nysgjerrighet i bransjen.

– Det er vel nesten ikke en eneste settefiskprodusent som ikke har vært innom opp gjennom årene for å få inspirasjon og kunnskap til å løse sine egne utfordringer, blant annet i forhold til resirkulering av vann, sier Eines.

Gjennom mange års arbeid har Smøla Klekkeri bygd opp et verdifullt nettverk.

– Vi har også vært flinke og heldige med sammensetningen av ansatte i bedriften, sier Mikal Eines, som særlig ønsker å framheve samarbeidet med Atlantos/PURE Norwegian-gjengen på Averøya. De har mye av den samme bakgrunnen og evne til å løse tilsynelatende «umulige» utfordringer.

GRØNN LINJE

Smøla Klekkeri har vært i stadig vekst, og utvikler seg i nye retninger. Bærekraft har vært et nøkkelord, og nylig fikk selskapet tildelt en av ti grønne konsesjoner for produksjon av laks, blant over 120 søkere.

– Det viser at vi tenker og gjør ting riktig, sier Eines, som understreker at det er viktig med nytenking parallelt med at selskapet er i vekst.

– Knoppskyting må gjøres når man vokser. Det er da man har ressurser og mot til å utvikle seg videre.

Han får støtte av daglig leder i Smøla Klekkeri, Per Gunnar Kvenseth, som mener bedriften preges av en egen drive.

– Alle i bedriften føler eierskap til og stolthet av det vi produserer. Det gir motivasjon til å stå på, ler Kvendseth.

LOKAL VERDISKAPNING

Smøla Klekkeri og settefiskanlegg har i dag 20 ansatte, og en omsetning på drøyt 85 millioner kroner. De neste par årene er det mulig å doble omsetningen gjennom nært samarbeid med gode partnere og kunder med fokus på en integrert verdikjede. Det betyr at antall ansatte også vil øke markant.

– Ringvirkningene lokalt av det vi driver med, er store. Bare den grønne konsesjonen alene, vil generere 10 millioner kroner til vertskommunen, sier Per Gunnar Kvenseth.