– Useriøs anmeldelse, svarer daglig leder Gunnar Bragi Gudmundsson.

I en firesiders lang maskinskrevet politianmeldelse, undertegnet av miljøverner og leder i Norges Miljøvernforbund, sparer ikke Kurt W. Oddekalv på kruttet, forteller Finnmark Dagblad.

Med utgangspunkt i at Mattilsynet oppdaget et hull i en merde i Cermaqs anlegg i Olderfjord ved Seiland i Finnmark for bare uker tilbake, trekker han slutning om at det «antakeligvis» har rømt tusenvis av oppdrettslaks. Daglig leder i Cermaq Gunnar Bragi Gudmundsson mener anmeldelsen er useriøs.

– EKSTREMIST

– Oddekalv har sendt ut et standardformular som han bruker i alle politianmeldelser mot oppdrettsnæringen. Han er en ekstremist og er vanskelig å forholde seg til. Vi vil gjerne samarbeide med natur- og miljøvernere, men når det blIr på denne måten, og hvor det ikke er kunnskapsbasert, så er samarbeid utenfor rekkevidde, sier Gudmundsson.

Han reagerer på medieoppslag og politianmeldelsen der det gis inntrykk av at det har vært rømming og at det er sykdom i anlegget.

– BLIR TATT

Kurt W. Oddekalv sier at han er seriøs med anmeldelsen, og mener seg mer seriøs enn oppdrettsnæringa.

– Næringa sier alltid at det jeg sier er useriøst, men likevel får de bøter i millionklassen på bakgrunn av det jeg ytrer meg om, sier han.

I politianmeldelsen opplyser miljøverneren politiet om at oppdretteren kan ha opptil en million laks i et anlegg på denne størrelsen, og at det ved flere anledninger har vist at næringa tar for lett på rømninger.

– Det er vanlig at fiskeoppdrettere underrapporterer omfanget av rømt fisk. Derfor er det overveiende sannsynlig at det er større skader på anlegget, og at det ikke kan utelukkes at det har rømt tusenvis av laks, skriver han i anmeldelsen.

– STOLER IKKE PÅ TILSYN

Mattilsynet har vært på anlegget og konkludert med at det er liten sannsynlighet for rømming av anlegget i Olderfjord, ifølge Gunnar Bragi Gudmundsson.

– Oddekalv stoler ikke på Mattilsynet og andre offentlige tilsyn. Mattilsynet har avsluttet saken for flere uker siden, sier Gudmundsson.

STOLER KUN PÅ POLITI

– Uten av jeg skal gi kritikk av Mattilsynet, så stoler jeg ikke på Mattilsynet, fordi de er utsatt for utilbørlig press fra Fiskeridirektoratet og oppdrettere. Derfor håper jeg slike saker kan bli politisaker.

– Anmelder du oppdrettsselskaper i hytt og gevær?

– Jeg anmelder alt jeg finner av rømninger som kan være til skade på villaks og miljøet, sier Oddekalv.

Etterforsker Inger Anita Øvregård hos Reinpolitiet bekrefter at politiet har mottatt anmeldelsen.

– Den er nylig registret, men ikke behandlet.