Mandag møtte fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H) oppdrettsnæringa til hastemøte om lakselus. Det var statsråden selv som innkalte til møtet, opplyser Nærings- og fiskeridepartementet til Nord24.

Resultat av møtet ble disse nye tiltakene:

  • Helt eller delvis tilbaketrekking av lokalitetsgodkjenning der hvor problemene er størst.
  • Gjennomgang og oppfølging av virksomhetenes internkontrollsystem for lakselus og legemiddelbruk på konsernnivå.
  • Økt tilsyn med legemiddelbruk.

– I GAL RETNING

Oppdretts-Norge har hatt store problemer med lus i det siste. I det siste kvartalsvise møtet mellom Havforskningsinstituttet, Mattilsynet og Nærings- og fiskeridepartementet ble det slått alarm.

– På det siste møtet vi hadde i begynnelsen av oktober ble det klart vi at utviklinga går i gal retning. Vi har mye lus, økende forbruk av legemidler og en resistensutvikling som kryper stadig lenger nord. Vi har ikke veldig mange andre verktøy i verktøkassa for å fjerne lus for tida, sier en bekymret fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H) til Nord24.

– RENE LUSEFABRIKKER

Hun tegner et dystert bilde av situasjonen i deler av Oppdretts-Norge akkurat nå.

– Hovedutfordringa er at vi har noen anlegg som fungerer som rene lusefabrikker og ødelegger for resten. Medikamentbruken er ikke under god nok kontroll, og vi har heller ikke god nok beredskap når man får sykdomsutbrudd. Vi har for få brønnbåter og lite slakterikapasitet, sier Aspaker.

BEKREFTER PROBLEMET

Administrerende direktør Geir Ove Ystmark i Fiskeri- og havbruksnæringas landsforbund (FHL) bekrefter problemet.

– Lusesituasjonen er utfordrende, spesielt i Hordaland, Nord-Trøndelag og Helgeland. Vi har behov for å gå fra medikamentell behandling til andre behandlingsløsninger. På kort sikt gjøres dette ved at vi tar i bruk leppefisk, bruk av luseskjørt, og også ved at det foretas frivillig utslakting. På lengre sikt må vi få kommersialisert nye løsninger. Det er mange spennende initiativ på gang. Skyting av lakselus med laser og avl er to eksempel, sier Ystmark til Nord24.

Statsråd Aspaker varsler at de vil bruke Mattilsynet mer aktivt i håp om å få bukt med problemet.

Det betyr flere kontroller. Hun varsler økt tilsyn med legemiddelbruken og flere undersøkelser av internkontrollen i bedriftene.

– Mattilsynet tar nå et ekstra krafttak for å sørge for at bruken av legemidler skjer på en forsvarlig måte. Her er det snakk om å være føre var. Vi må ikke komme i en situasjon hvor vi har resistens mot legemidlene, sier Aspaker.

Til våren legger regjeringa fram en ny stortingsmelding om havbruksnæringa. Der kan kravene bli skjerpet.