To erfarne aktører fra havbruksnæringen, Måsøval Fiskeoppdrett og Stranda Prolog, kunngjorde i dag at de har inngått kontrakt om bygging og utprøving av behandlingsflåten HeliXiR til avlusing. Målet er å få fram en ny og bedre metode for medikamentell avlusing, skriver de i en pressemelding.

HeliXiR henspiller på skruetanken HeliX og «Elixir» som er latin for medisin. Det er nettopp det som er det sentrale i prosjektet. Fisken skal behandles i en HeliX-tank med resirkulering og kontinuerlig behandling av fisken, skriver Tidens Krav.

– Lakselus er en av næringens sentrale utfordringer. Å bidra med støtte til utvikling og testing av teknologi som har potensial til å forbedre en av Norges største næringer er nødvendig og viktig, sier Lars Sandnes og Vidar Andreassen i Innovasjon Norge til Stranda Prolog.

65 MILLIONAR

Prosjektrammen over fire år er på rundt 65 millioner kroner, med et bidrag fra Innovasjon Norge pål 18,2 millioner i tilskudd og lån.

Det er Averøy-bedriften Stranda Prolog som skal levere HeliXiR sommeren 2015, og Måsøval Fiskeoppdrett fra Frøya som skal teste ut metoden.