Lerøy har siden 2011 leid trekaia og et bakareal på ca. 1,3 dekar og bruker det som base for sin oppdrettsaktivitet. For dette betaler de en månedlig leie på 10.000 kroner. De har flere ganger fått forlenget den kortsiktige leieavtalen, skriver Tidens Krav.

Rådmannen er lysten på å selge, men til en betydelig høyere pris. Dette går fram av en sak som kommer opp i Næringsutvalget i Averøy torsdag.

NEDLAGT

Kommunen overtok kaia og omkringliggende trafikkareal fra Vegvesenet da Atlanterhavstunnelen ble åpnet og fergesambandet til Kristiansund ble nedlagt i desember 2009.

Etter at det i 2010 var innhentet synspunkter fra innbyggere og næringsliv om framtidig bruk av kaia og tilhørende landareal, vedtok formannskapet at arbeidet med ny reguleringsplan for området skulle starte i løpet av første halvår 2011.

De ga samtidig føringer om at det gjennom planarbeidet skulle legges til rette for at området kan brukes til offentlig kai, boligformål, småbåthavn og serviceanlegg rettet mot sjørelaterte aktiviteter. Arbeidet er ikke sluttført.

TILBUD PÅ 1,1 MILLION

– Det området Lerøy Midt søker om å få kjøpe, deler til en viss grad den kommunale eiendommen i to. Et salg slik Lerøy ønsker, kan føre til utfordringer for en fornuftig disponering av resterende eiendom. Utfordringen kan imidlertid reduseres gjennom en dialog med søker om størrelse og avgrensing av arealet, skriver saksbehandler Gregus Kristensen.

Tilbudet om 1,1 millioner kroner er et beløp det bør være mulig å forhandle betydelig opp, heter det i saksframlegget.

Kristiansund og Nordmøre Havn har sagt at området ikke er av interesse for dem.