I løpet av høsten 2014 rammet en dødbringende amøbe stadig flere oppdrettsanlegg og millioner av laks i Møre og Trøndelag, skriver Tidens Krav.

Amøbegjellesykdommen, forkortet til AGD, er ny i Midt-Norge. Mens amøben ble registrert ved bare et par-tre anlegg i 2013, spredte den seg raskt i løpet av høsten i fjor og har nå angrepet enda flere anlegg.

Adresseavisen skrev like før jul at over 40 anlegg i Møre og Trøndelag var rammet av amøbesykdommen.

MÅ BEHANDLES

AGD er forkortelse for amøbegjellesykdom. En parasitt forårsaker en voldsom reaksjon med cellevekst og sammenvoksing av gjellestrukturen. Spesielt laksesmolt som har sin første høst i sjøen er utsatt.

Ingen vet hvor amøben kommer fra, og hvor den befinner seg når den ikke er i fiskegjellene. Foreløpig bare tror man ting, som at parasitten lever i havbunnen eller i tauverket i merdene. Dermed er det så å si umulig å forhindre at amøben sprer seg til nye områder. Det eneste oppdretterne kan gjøre foreløpig er å bade fisken i ferskvann eller hydrogenperoksid, slik man også gjør for å fjerne lakselus.

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har gjort en risikovurdering på oppdrag for Mattilsynet, og konkluderte med at opp mot 90 prosent av AGD-rammet fisk kan dø dersom sykdommen ikke behandles.

NORDMØRE RAMMET

På Nordmøre er en rekke oppdrettsanlegg rammet. Ifølge fiskehelsefirmaet Havbrukstjenesten på Frøya er lokaliteter både i Eide, Averøy, Kristiansund, Halsa og Aure smittet av amøben. Verst er det på Smøla.

Her opplyser regiondirektør Torgeir Grindskar at Salmar har eller har hatt amøbesykdommen i alle sine lokaliteter.

– Vi fryktet at våre anlegg kunne bli smittet da vi så at amøben spredde seg langs kysten, Vi har derfor hatt anleggene våre under nøye overvåking, slik at beredskap kunne iverksettes raskt, sier Grindskar. Han opplyser at Salmar på Smøla i fjor høst behandlet sykdomsutbrudd av AGD i noen av sine anlegg.

En varm sommer og høst i 2014, bidro til å øke problemet med AGD, mens vinteren igjen ser ut til å redusere smitten.

TEMPERATURAVHENGIG

– Screeninger vi har tatt viser at AGD ser ut til å forsvinne når temperaturen i sjøen faller, sier Torgeir Grindskar, som legger til at Salmar har kontroll på situasjonen.

Også Marine Harvest sine to lokaliteter på Smøla er smittet, ifølge kommunikasjonssjef Ola Helge Hjetland.

– Det er påvist AGD på begge våre anlegg på Smøla. Vi følger utviklingen nøye og har kontroll på situasjonen.

Ole Helge Hjetland sier også at Marine Harvest er i tett dialog med myndigheter og kolleger langs kysten.

– Næringen samarbeider om å overvåke utviklingen for å sikre kontroll, sier Hjetland.