Tirsdag inviterte Nærings- og fiskeridepartementet ved fiskeriminister Elisabeth Aspaker til et innspillmøte i Bergen om ny melding til Stortinget om havbruksnæringen.

– Hovedhensikten med disse innspillmøtene er å få belyst utfordringene vi har i havbruksnæringen i Norge og få gode innspill til hvordan vi kan løse dem på en god og bærekraftig måte, sier fiskeriministeren til Vest24.

Auditoriet på Kvarteret var stappfullt av fremmøtte som ville bidra med innspill og høre på hva næringen selv, fiskeriministeren, Bellona og professor Frank Asche ved Universitet i Stavanger mener om teamet.

– FORUTSIGBARHET VIKTIGST

– Forutsigbarhet er det viktigste myndighetene kan bidra med for å fikse på miljøutfordringene i havbruksnæringen, ifølge professor Frank Asche ved Universitet i Stavanger.

Han etterlyser mer spesifikke kriterier fra fiskeriministeren til hvordan veksten i næringen skal kunne skje i tråd med miljøet.

Også Svein Reppe i Norske sjømatbedrifters landsforening mener myndighetene nå må bestemme seg for hva de vil med næringen.

– Vi må «vedta» at vi skal ha oppdrettsnæring i Norge. Vi må bestemme oss for hva vi vil, og vi trenger areal til disposisjon. Norge er i en særposisjon når det gjelder lakseoppdrett, og vi har et moralsk og etisk ansvar for å utnytte naturgitte muligheter, sa Reppe i sitt innlegg.

Han utfordret fiskeriministeren på direkten til et møte om visningsanlegg og omdømmebygging i næringen.

LES OGSÅ: Marine Harvest vil ikke ha mer laks i merdene

– SLØSER

Aspaker vedgår at manglende forutsigbarhet skaper store utfordringer for havbruksnæringen. Hun forsikrer Reppe om at han skal få møtet han etterlyser.

– Vi ønsker å ta næringen på alvor med denne nye meldingen. Det er tydelig at vi sløser med ressursene og gir næringen et handikap ved den manglende forutsigbarheten fra myndighetenes side, sier hun til BA.

Aspaker understreker at regjeringen mener havbruksnæringen er viktig.

– At næringen har sin berettigelse og er en klok måte å produsere mat på, er jeg ikke i tvil om, forsikrer hun.

– NY MILJØTEKNOLOGI NÅ

Solveig van Nes, leder for havbruk i Bellona, understreket i sitt innlegg at havbruksnæringen er ganske bærekraftig allerede, sammenlignet med mye annen matproduksjon.

– Men det som ikke er bærekraftig er lakselus og bruken av kjemiske midler for å bekjempe den. Derfor er det svært viktig med ny, bærekraftig teknologi som kan forebygge og bekjempe lakselus så raskt som mulig, sier hun.

Van Nes mener mer satsing på forsknings- og utvikling (FoU) er avgjørende for en bærekraftig vekst i havbruksnæringen. Hun viser blant annet til mulighetene for å drive flere typer havbruk på samme sted, såkalt integrert havbruk.

– På den måten kan avfall fra fiskemerdene utnyttes til for eksempel blåskjelloppdrett eller lignende.

– Det må på plass politisk vilje og løsninger for å få frem og implementere ny miljøteknologi. Det bør også ryddes opp i alle de ulike typene konsesjoner og tilsynsrollene som finnes i dag, sier van Nes.

BESØKTE NYSKAPENDE ANLEGG

Aspaker sier hun har merket seg Bellonas ønsker til regjeringen. Fiskeriministeren er enig i at satsing på forskning og utvikling er viktig.

– Det ligger gode muligheter i å stimulere til FOU. Jeg var i Austevoll i går og så på en snorkelmerd. Dette er en metode det de tvinger laksen til å gå dypere i vannet, der det er mindre lus. En slags snorkel brukes til å tilføre oksygen og fôr. Det er bare på forsøksstadiet ennå, men resultatene så langt er lovende: 99 prosent av lusen forsvant. Dette er lovende teknologi som tar utgangspunkt i dagens merder, forteller fiskeriministeren fornøyd.

Ifølge fiskeriministeren skal råutkastet til stortingsmeldingen om havbruksnæringen være klart i oktober.

– EN ILLUSJON

En av de fremmøtte som ikke var imponert over det han hørte, var Kurt Oddekalv i Norges Miljøvernforbund.

– Dette møtet er en illusjon. Jeg har ingen tro på at det kan føre til en mer bærekraftig utvikling i næringen. Jeg mener det kun er tette, lukkende anlegg i sjø som er bærekraftig, men det vil ikke Norge satse på. Danmark er i ferd med å bli først på dette nå, sier han til Vest24.