Gjesp!  

Noen hver i arbeidslivet har vært vitne til drepende kjedelige presentasjoner. 

Det er ingen tjent med.

Torsdag deltok fire sjefer på et intimt kurs i Microsoft Powerpoint, ledet av Jens E. Kjeldsen, professor i retorikk ved Universitetet i Bergen, og PR-rådgiverne Trond Albert Skjelbred og Tor André Ljosland i Nor PR.

– Jeg har lært mye og forkastet presentasjonen jeg egentlig skulle gi, ler Nina Askvik, leder for Radisson Blue Royal Hotel på Bryggen.

– Den første aha-opplevelsen var at de beste presentasjonene kan være når du ikke bruker powerpoint i det hele tatt. Neste gang skal jeg prøve det, sier hun videre.

Deltakerne ble utfordret til å holde presentasjoner og gi hverandre dønn ærlige tilbakemeldinger.

– Ingen her skryter fordi det er sjefen deres, påpeker Skjelbred.

Nyttårsforsett

Førstemann i ilden var Jørn-Henning Theis, administrerende direktør i Haraldsplass Diakonale Stiftelse.

Han fikk blant annet kritikk for utydelig bildebruk og ros for å utsråle engasjement og autoritet. Theis og de andre lederne forteller at de til stadighet bruker Powerpoint i jobbsammenheng.

– Jeg hadde for noen år siden som nyttårsforsett å ikke bruke powerpoint i det hele tatt. Det gikk greit en stund, medgir Theis.

Danske Kjeldsen understreker at man kan være en utmerket leder uten å beherske dette verktøyet, men at god formidlingsevne er viktig.

Professoren vektlegger at man ikke må bli fanget i teknologien. Han sier det kan være bra å spørre seg, kan jeg gjøre dette uten? Hva om strømmen går, kan jeg gjennomføre likevel?

Å plutselig slå av presentasjonen kan fungere som en god vekker, men da må man være trygg på hva man skal si, fremhever han.

Salgssjef Lars Henrik Østevold i det farmasøytiske selskapet Novartis Norge kaller Powerpoint for en krykke. Og det er det som kjent ikke alle som behøver.

– Hva er det verste som kan skje?

– Noen ganger gjør det vondt å se andres presentasjoner, sier Kathleen Mathisen, HR-direktør i DOF Subsea.

Hun har opplevd situasjoner der det kan virke som personen leser teksten for første gang, fordi andre har laget presentasjonen.

– Og vi har en tendens til å sikre oss med veldig mye info, sier Mathisen.

– Ja, det er tidkrevende å strippe ned presentasjonen, tilføyer Theis.

Det får Skjelbred til å hente frem et sitat fra Goethe: «Beklager at brevet ble så langt. Jeg hadde ikke tid til å gjøre det kortere.»

Teknikksvikt

– Alle har sett disse presentasjonene der du ser innledningsvis at det står 1 av 100. Da skjønner du at dette blir en altfor lang seanse. Så har du de som sliter med teknikken. Da har du mistet interessen og autoriteten faller ned, sier Østevold.

Så viser det seg at han selv blir offer for teknikksvikt idet han skal gi sin presentasjon.

– Bedre at det skjer her enn på scenen i Amsterdam, smiler Østevold.

Etter litt assistanse fra Kjeldsen, er han i gang og legger om til amerikansk aksent.


Råd for presentasjoner

Kursholderne opererer med fire grunnregler for bruk av Microsoft Powerpoint:

1. Skap en fokusert og mottakerorientert argumentasjon

2. Sett taleren (deg selv) i sentrum

3. Gjør presentasjonen enkel og klar

4. Utnytt det visuelle

Kursholderne har også identifisert de verste dødssyndene i næringslivets presentasjoner:

1. Mangel på tydelig budskap

2. Ingen verdi for tilhørerne

3. Mangler på sammenheng og fremdrift

4. For informasjonstette, for detaljerte og for lange