[Nettavisen]  Dersom du er under 34 år og trenger å belåne boligen opp mot 85 prosent av markedsverdien, er lånene som er rettet mot unge under 34 år de billigste lånene. Disse lånene kan gi deg adskillige tusener ekstra i lavere renteutgifter enn du ellers ville fått.

I Storebrand er denne grensen nettopp hevet til 40 år, slik at du er ung 6 år lenger i denne banken.

34 år

Tidligere ble boliglån for unge kalt førstehjemslån, men i dag tilbyr flertallet av bankene også gunstige boliglån til unge som kjøper seg sin andre eller tredje bolig, så lenge man er under aldersgrensen på 34 år. Da kan du også refinansiere boliglånet ditt så lenge du holder aldersgrensen.

Mange av de gunstigste alternativene krever at du er medlem i en organisasjonen. Mange banker krever også at man har BSU-konto hos dem for at man skal få et Ung-lån. Det kan også være et krav om at man er totalkunde – eller i alle fall også har flere tjenester (som brukskonto eller sparekonto) – hos banken man søker om Ung-lån hos.

En vanlig rentefordel er at selv om du låner opp til 85 prosent av markedsverdien, får du en rentesats som gis til lån innenfor 60-75 prosent av markedsverdien.

Kan strekke seg lengre

Men, avhengig av kundens betalingsevne, kan noen banker strekke seg lengre enn 85 prosent i enkelte tilfeller. Det vil trolig også være en viss konkurranse om å knytte til seg kunder når de er unge, noe som kan øke mulighetene for at banken er villig til å fire litt på kravene.

Det kan også være aktuelt å få sidesikkerhet hos foreldre for å kunne få en høyere belåning enn 85 prosent av markedsverdien.

Hvor stor verdien er på Ung-lånene varierer, men det beløper seg fort til mange tusen kroner i året. Tar du opp et lån til 1,7 millioner kroner, der du får 0,75 prosent lavere rente, sparer du 5.400 kroner etter skatt hvert år.

Lånene med lavest rente

I oversikten under kan du se hvilke banker som gir unge voksne de gunstigste rentevilkårene akkurat nå. Forutsetningen er et lån på 1,7 millioner, der kjøpesummen er 2 millioner kroner. Lånet går dermed opp til 85 prosent av markedsverdien.

Vi har i denne oversikten tatt med bankene med den laveste renten, og de større landsdekkende eller regionale bankene.

Det beste landsdekkende tilbudet har Tolga & Os Sparebank akkurat nå. Renten er 2,5 prosent nominelt, med en effektiv rente på 2,61 prosent. Det kreves at du har spart i BSU for å få lån der. Banken er landsdekkende.

Sunndal Sparebank har den samme effektive renten som Tolga & Os. Denne banken er i utgangspunktet landsdekkende, men denne renten får bare kunder i Møre & Romsdal, og Sør-Trøndelag.

LO-medlemmer

SpareBank1-bankene har en avtale med LO om å gi medlemmene 0,1 prosentpoeng lavere lånerente. Dette er grunnen til at flere av de gunstigste lånene kommer inn under den paraplyen. SpareBank 1 Lom & Skjåk har den laveste renten av disse med en effektiv rente på 2,73 prosent. Etableringsgebyret er null. Banken er landsdekkende.

Sparebanken Øst vil være med på å konkurrere om Akademikerne. Har du en mastergrad og er medlem av en yrkesorganisasjon, får du en effektiv rente på 2,76 prosent. Etableringsgebyret er svært høyt med 3.375 kroner.

I forhold til Akademikeravtalen med Danske Bank får du en nominell rente som er 0,05 prosentpoeng lavere, men her er etableringsgebyret null. På et lån i Sparebanken Øst vil ikke rentegevinsten (på 1,7 millioner kroner) ha spist opp etableringsgebyret før om nesten fire år.

Akademiker-paraplyen

Sparebanken Øst markedsfører Nybygger.no som sin «ungdomsbank». De er spesielt dyre på lån opp til 85 prosent av markedsverdi, og at lånet er under 2 millioner kroner. Effektiv rente er i dette tilfellet 3,89 prosent (fra 2 millioner er effektiv rente omtrent 0,4 prosentpoeng lavere).

Akademikerlånet i Danske Bank har en nominell rente på 2,70 prosent, effektiv 2,79 prosent. For å få dette lånet må du være med i en av yrkesorganisasjonene under Akademiker-paraplyen.

Gjensidige har en avtale med flere yrkesorganisasjoner (NITO, Tekna, YS) som har nesten like vilkår som Akademiker-avtalen.

OBOS gir også en rente på 2,70 prosent, effektivt 2,79 prosent. Her må du også være medlem, men dette er fritt frem for alle å bli.

Storebrand har også en nominell rente på 2,70 prosent. Etableringsgebyret på 1.750 kroner gjør at effektiv rente øker med 0,02 prosent til 2,81 prosent. Storebrand hevet grensen for ikke å være ung lenger fra å være 34 til 40 år. I denne aldersgruppen er Storebrand den eneste som tilbyr ungdomslån. For å få lån må du være eller bli Helkunde. (ANB)