For kort tid siden ble det kjent at et utvalg i Arbeiderpartiet foreslår å kutte ut taxfreeutsalget ved norske flyplasser. Det vil i så fall bety bortfall av store inntekter for Avinor, inntekter som blir brukt både til å holde flyavgiftene nede og å opprettholde flytilbudet i distriktene.

Syv med overskudd

Syv flyplasser i Norge går med overskudd. Resten blir finansiert av overskuddet fra de syv.

Taxfreebutikken på Flesland selger avgiftsfrie alkoholvarer for rundt hundre millioner kroner hvert år. Det er ifølge lufthavndirektør Aslak Sverdrup rundt en tredjedel av taxfreesalget.

Alkohol for en milliard

– Hvis hele taxfreeordningen skulle bli borte, vil langt større inntekter enn hundre millioner bli borte, sier Sverdrup.

Totalt representerer salg av avgiftsfri alkohol rundt en milliard i inntekter for Avinor hvert år. Dette er rundt ti prosent av selskapets totale årlige inntekter på ti milliarder kroner.

Bare fem av de ti milliardene kommer fra flyavgifter og andre inntekter fra flyselskapene. Resten er såkalte kommersielle inntekter – penger som kommer fra taxfreebutikker, kafeer, parkering, reklame og annet.

Vurderer ordningen

Skulle disse, eller deler av disse, forsvinne, vil Avinor få et betydelig inntektsbortfall. Spesielt taxfreeordningen er under press. I tillegg til Ap-utvalget som har vurdert situasjonen ut fra et rent ruspolitisk perspektiv, har Stortinget bestemt at taxfreeordningen skal gjennomgås i inneværende stortingsperiode.

– Det er klart at de kommersielle inntektene betyr mye for Avinor, sier Egil Thompson, konserndirektør for kommunikasjon og merkevare i Avinor.

Store investeringer

Og Avinor har nok å bruke penger på for tiden. Ved de to største flyplassene, Gardermoen og Flesland, blir det gjort store investeringer. Selskapet har investert rundt seks milliarder kroner de siste årene for å få ferdig terminalene til 2017. En del av investeringen blir finansiert ved lån som skal betjenes med fremtidige inntekter.

I tillegg brukes overskuddet fra de store flyplassene til å finansiere flytilbudet i Distrikts-Norge.

– De kommersielle inntektene er definitivt viktige for flytilbudet ved de mindre flyplassene, slår lufthavnsjef Sverdrup på Flesland fast. Han vil imidlertid ikke spekulere på hva eventuelt tapte inntekter kan få å si for de mindre flyplassene.

Ikke bare flyplasser

Det tredje punktet som blir sponset ved de reisendes butikkbesøk på flyplassene, er flyplassavgiften. Med høye kommersielle inntekter kan avgiften flyselskapene betaler holdes nede. Det kan i neste omgang få følger for flytilbudet til de reisende.

Konserndirektør Egil Thompson påpeker at et bortfall av taxfreehandel ikke utelukkende kan gjelde for flyplasser. Det vil også måtte ramme utenlandsferger og når tollfrie varer på andre måter blir brakt inn i landet.

Teoretisk kunne hele eller deler av Avinor blitt finansiert over statsbudsjettet. Det er en løsning Avinor ikke ønsker.

– Vi trenger forutsigbarhet, sier Thompson.

Langt frem i tid

Aps Torgeir Micaelsen, som er andre nestleder i Stortingets helse- og omsorgskomite og som har ledet Ap-utvalget som forslår å legge ned taxfreeordningen, har ingen gode råd om hvor Avinor i så fall kan hente penger fra.

– Jeg vil understreke at det er et utvalg, og ikke Ap, som foreslår dette. Vi har vurdert situasjonen utelukkende fra et helsepolitisk perspektiv. Avinors inntekter har ikke vært vårt mandat å vurdere, sier Micaelsen, som innser at forslaget er kontroversielt.

– Det er uansett snakk om å gjøre slike endringer langt frem i tid, sier han til Vest 24.