Det går frem av tallene Nav la frem mandag. Totalt er 2,8 prosent av arbeidsstyrken uten jobb. Det er en økning på 1236 personer sammenlignet med samme periode i fjor.

Økte med 52 prosent

Tallene forteller også at ledigheten økte med 244 personer i april. Dersom antall på arbeidsmarkedstiltak blir tatt med, er økningen 377 personer, eller 4,8 prosent.

– Vi ser at utviklingen innen oljenæringen forsterker seg. Samtidig kommer et signaler fra næringen som på sikt kan føre til høyere aktivitet, sier fylkesdirektør Anne Kverneland Bogsnes ved Nav Hordaland i en pressemelding.

Geografisk er utviklingen dårligst i Sunnhordland, der økningen i antall arbeidsledige er på hele 52 prosent sammenlignet med samme måned i fjor.

– Det skyldes i hovedsak avslutning av prosjekter, og rammer ingeniører og operatører innenfor industri og bygg og anlegg, sier Kverneland Bogsnes.

Kraftig økning i antall utlendinger

Hun påpeker også at det er en sterk økning i antall arbeidsledige fra OECD-land.

– De utgjør i antall snart like mange personer som ledige innvandrere fra andre land utenfor OECD, sier Nav-direktøren.

Tallene fra Nav viser også at det er en dobling i tallet på personer som er helt og delvis permitterte sammenlignet med april i fjor, fra 264 til 546 personer.

 April 2015Endring fra april 2014
Helt ledige73611236
I prosent av arbeidsstyrken2,8 %+20%
I ordinære tiltak1233-237 (-18%)
Tilgang på ledige stillinger2073-13%