Lokalt eide Abyss Subsea AS vet å utnytte tunge tider i oljebransjen. Investeringene i ny undervannsrobot og nytt verksted skal skaffe bedriften nye oppdrag. Daglig Leder Nils Arne Øksenvåg er optimist.

– Vi har etablert oss som en seriøs aktør. Nå ruster vi oss til tidene snur i oljebransjen. Den nye arbeids-ROV-en bringer oss opp i den ypperste elite. Vi kan ta på oss tunge, store arbeidsoppgaver under vann, sier han til Tidens Krav.

Subsea og aqua

Abyss Subsea AS er sammen med søsterselskapet Abyss Aqua AS en del av konsernet Abyss Group AS. Det gir en fleksibel organisering av arbeidsstokken, forklarer Øksenvåg.

– Det er konsernet som skaper grunnlaget for satsingen. Abyss Aqua retter seg mot havbruksnæringen og er i sterk vekst.

Konsernet har totalt 70 ansatte som forvalter en unik undervannskompetanse.

– Vi har en betydelig og dedikert fast kompetansestab som kan suppleres med fleksibel innleie. Det gjelder dykkere, ROV-teknikere, ROV-piloter og ROV-arbeidsledere.

Dette har allerede gitt selskapet en stor portefølje av kontrakter, samarbeidspartnere og varierte arbeidsoppgaver. Problemstillingen krever i utgangspunktet at man må under vannoverflaten, forklarer Øksenvåg.

– Kort sagt skal vi tilby service og inspeksjon på alle typer subseainstallasjoner globalt. Når det er sagt, er det viktig å understreke at mange av våre kunder også er innenfor det maritime segmentet både lokalt og nasjonalt. Vi utfører alt av undervannsarbeid relatert til både ROV-arbeid og mye dykkerarbeid.

Mange oppgaver

Øksenvåg ramser opp alt fra rengjøring, sveising, skjæring, kutting, polering, til propellvedlikehold, boltesjekk, anodeskift, bunnventiler, thrustere og bunnventiler.

– Vi snakker om alt arbeid under vann. Det gir oss flere kunder enn bare oljerelaterte.

Øksenvåg trekker fram betongarbeid under vann som et eksempel.

– Vi har gjort flere jobber med vedlikehold, inspeksjon og reparasjoner av bruer, kaier og sjøvannsledninger.

Av kunder de har langsiktige avtaler med, ramser Øksenvåg opp CCB, Averøy industripark, Axess, DOF Subsea, BMO Entreprenør, Envirex, PGS og Subsea 7.

Målet er store riggprosjekter

Et av målene for framtiden er å få være med på store riggprosjekter.

– I samarbeid med Axess kan vi bli en del av mange omfattende inspeksjonsjobber. Både som utførende og rapporterende part. Der har vi totalansvaret for alt som er relatert til dykking og ROV. Dette perspektivet er skikkelig spennende. Vi samarbeider også med Axess om NDT-operasjoner under vann, samt tykkelsesmålinger av forskjellige materialer relatert til skrog og struktur. Axess er også en betydelig aktør internasjonalt, så gjør vi jobben godt nok og de er fornøyd, er det muligheter, sier en offensiv Øksenvåg.

Selskapet er en sentral partner i viktige prosjekt for PGS.

– Det går ut på å teste streamerteknologi for seismikk ved bruk av våre ROV-piloter og vårt ROV-utstyr. Da snakker vi både testing relatert til selve seismikkabelen og rengjøring av denne. Dette er kanskje det prosjektet jeg personlig synes er mest spennende, sier geofysikeren Øksenvåg.

Eid av lokal gründer

Konsernet er eid av gründeren Victor Jensen. Øksenvåg trekker fram kompetansen i lokalt eierskap som en stor inspirasjon og motivasjonsfaktor.

– Det Victor møysommelig har bygd opp over lang tid er helt fantastisk. Hans innsats, pågangsmot og ukuelige optimisme har skapt et betydelig stykke lokal industrihistorie. Samtidig er vi lokalisert på de historiske skipsverfttuftene til Sterkoder på Dale. Det gir assosiasjoner til de lange linjer med marin næringsutvikling. Det at Jan-Erik Larsen er kommet inn som øverste styreleder, er helt klart med på å løfte alle oss andre. Med sitt brennende engasjement og ikke minst tunge erfaring er det ikke noe kjære mor, smiler Øksenvåg.

Ny trykktank

Den nye trykktanken – Abyss-tanken – blir sentral i testing, kalibrering og opplæring.

– Tanken skal brukes til opplæring av dykkere i både sveising, skjæring, kutting og så videre. Den vil også bli sentral med tanke på kontrakten med Axess som går på NDT og tykkelsesmåling. Dette er utstyr vi må øve på å bruke, samt at våre dykkere må kurses. Et annet viktig moment er også at vår største kunde på verkstedet i dag er Abyss Aqua AS. De forvalter mye utstyr der vi har ansvaret for testing, vedlikehold og kalibrering.

– Da er en slik tank helt innenfor vår strategi om å gjøre alt dette kontrollert, uten å måtte hive det i sjøen først. Vi opplever også interesse fra andre aktører som vil leie tid i tanken, sier Øksenvåg.