En septemberdag i 2013 når den langvarige feiden med huseier nye høyder.

Tom Greni blir fysisk stengt ute fra lokalene på Zachariasbryggen. Årsaken er at retten fastslo at virksomheten hans ikke hadde stilt nødvendig leiegaranti.

Ett år senere tegner Tom Greni en langsiktig leiekontrakt med ny huseier for hele restaurantbygget på Torget.

Hvordan har det seg at en brysom leietaker ender opp med enda mer innflytelse på Zachen?

– Jeg er overhodet ikke overrasket, sier Knut-Jørgen Hauge, som tidligere var eier av restaurantbygget.

  • Se interaktiv tidslinje nederst i artikkelen.

– Udugelighet

Både før og etter konkursen i Zachariasbryggen AS har Hauge anklaget Tom Greni for å ha samarbeidet med grunneierne Geir Hove og Tom Rune Pedersen for å slå selskapet hans konkurs.

Hauges teori er at de to mektige eiendomsinvestorene regisserte konfliktene Greni hadde med Hauge for å få kjøpe eiendommen rimelig.

Hauge er enda mer overbevist etter at Hove og Pedersen sitt selskap, Bergen Sentrum Tomteselskap (BST), fikk overta bygget, og inngikk avtale med Greni om leie av hele huset.


Tom Rune Pedersen (t.v.) og Geir Hove på befaring på Zachen. Arkivfoto: Skjalg Ekeland

– Denne konkursen har alle tapt mye penger på. Vi har prøvd å begrense vårt tap, men vi har absolutt aldri samarbeidet for å prøve å slå Zachariasbryggen AS konkurs. Det er merkelig at Hauge legger skylden for sin egen udugelighet på alle andre, skriver Geir Hove i en epost til BA.

– Hauge kom ikke i mål med prosjektet sitt og jeg mente at det ikke skulle gå utover meg. Jeg sto på mitt og hadde egenkapital til å stå løpet ut.

Slik oppsummerer Tom Greni alle rettstvistene og ordkrigen i media.

– Hva er grunnen til at du fikk leie hele bygget?

– Vi var største leietaker og hadde investert mye i inventaret. Derfor var det ingen grunn til å kaste oss ut. I 18 år har jeg leiet hos Geir Hove i Kong Oscars gate. Det er naturlig å gå for det kjente, svarer Greni.

– Hvordan er det å leie hele Zachen?

– Det er to forskjellige verdener. Nå er det mye roligere. Ingen konflikter. Fantastisk å slippe den gnagingen som var, svarer sjefen for utelivsselskapene Utsikten og Ricks.

– Kannibalisme

Faktum er uansett at konkursene har kommet i tur og orden på Zachen de siste årene.

I tillegg til konkursåpningen i eiendomsselskapet Zachariasbryggen AS, har seks andre selskaper med leiekontrakter på huset gått konkurs i perioden 2013-2014.

Disse er KJS-selskapet Zachariasbryggen Restauranter AS, Sjømaten AS, Food & Beverage Gruppen, Jafs Bergen, Hanseaten Bergen og Taket Torget. Går vi to år til tilbake, kan ytterligere to konkurser legges til.

– Slik det var lagt opp før, solgte alle leietakerne de samme tingene. Det oppsto kannibalisme og priskrig, og det var uklare ansvarsforhold, sier Greni.

Nå som selskapet hans, Utsikten Restaurantdrift, disponerer hele bygget, er det slutt på slikt, forsikrer han.

– I stedet for at ulike foretak kjemper om de samme kundene og de samme inntektene, er det vi som står bak alle konseptene.

Greni mener at de nye huseierne overtok noe halvferdig.

– Det er ikke helt bra som det er. Alle tekniske ting må oppgraderes, sier han.

Ifølge eier Geir Hove har Bergen Sentrum Tomteselskap i samarbeid med leietaker Utsikten allerede investert cirka 7,5 millioner kroner.

Pengene er blant annet brukt til reparasjoner, utbedringer og innredning av tre nye restauranter, opplyser Hove.

Nytt forsøk på reketrappen

I tillegg har BST en søknad til behandling hos kommunens byggesaksavdeling.

Formålet med søknaden er i hovedsak å få tillatelse til å bygge den mye omtalte reketrappen (se illustrasjon under), ny inngang ved reketrappen med heis opp til taket, samt terrasse i 2. etasje.


Dette er hovedtiltakene i søknaden. Illustrasjon: SE-Arkitektur AS

I tillegg kommer en del mindre utvidelser og påbygg.

– Dersom vi får byggetillatelse for de omsøkte tiltak vil vi investere ytterligere inntil 25 millioner kroner, sier Hove, som av Kapital rangeres som Norges 83. rikeste med en formue på over to milliarder. 

– Hvorfor skal ikke folk få sitte der det er best? Vi har så lyst til å utnytte solsiden der det kun er bossanlegg og gassanlegg i dag, sier Tom Greni.

Han tar på seg brillene og forklarer hvordan søknaden må ses i sammenheng med Torget som helhet.

– Her vil vi få en promenade rundt bygget. I grunn er det unaturlig at det ikke er sånn i dag. Så spørs det om vi får det til når alle skal si sitt, sier han og sikter til hvordan alt fra fylkesmannen til byantikvar skal uttale seg om saken.

– Den berømte reketrappen har versert siden 1990-tallet. Forhåpentligvis får vi orden på det en eller annen gang, sier Greni. 

– Jeg tror det blir fantastisk bra for huset om de får opp reketrappen, blant annet fordi det vil skape uteservering på solsiden. Kjekt hvis det vi brukte masse penger på blir fullført, sier Knut-Jørgen Hauge.

Utover det vil han ikke spekulere i om dagens huseier og leietakere vil få det bedre til enn ham.

Prosjektet feilet

I 2005 kjøpte Knut-Jørgen Hauge restauranthuset Zachariasbryggen for 110 millioner kroner. Hauge hadde ambisiøse planer om å skape byens største og beste restauranthus.


Tidligere huseier Knut-Jørgen Hauge under ombyggingen i 2010. Arkivfoto: Eirik Hagesæter

– For meg var ambisjonen å åpne huset for at folket kunne bruke det. Store deler av huset var kontorer for 10-15 personer. Jeg ville skape et restauranthus med mangfold som var åpent syv dager i uken, sier Hauge.

I stedet havnet prosjektet hans i økonomiske problemer. En rekke rettslige feider og tilhørende advokatregninger forverret situasjonen. Forsøk på å få investorpartner eller selge bygget feilet.

Enden på visen ble at Zachariasbryggen AS gikk konkurs og at grunneier Bergen Sentrum Tomteselskap (BST) overtok bygget.

– Hovedårsaken til konkursen er usikkerhet rundt festeavtalen, sier Hauge.

Han sikter til festekontrakten som regulerte bruken av grunnen Zachen-bygget står på.

Denne avtalen skulle utløpe 1. juli 2015. Hauge kjempet fånyttes for å forlenge avtalen, noe som skapte stor usikkerhet.

Geir Hove har en annen oppfatning av konkursen. Ved konkursåpning var Zachariasbryggen AS' gjeld til kreditorer over 300 millioner.

Dette forundrer Hove:

– Hvor har Hauge gjort av alle pengene?

Kapitalisten Hove antar at Hauge må ha investert noe egenkapital da han kjøpte bygget for 110 millioner i 2005, og at den opprinnelige gjelden var mindre enn 100 millioner kroner.

– Zachariasbryggen AS har hatt store leieinntekter de åtte årene de eide bygget frem til Zachariasbryggen AS gikk konkurs i september 2013. Festeavgiften var svært lav, cirka 900.000 kroner i året. Hvordan kan det ha seg at gjelden var over 300 millioner kroner da Zachariasbryggen gikk konkurs, spør Hove.

Banken kan bli største aksjonær

Etter konkursen i Zachariasbryggen AS ble det inngått en spesiell avtale som gjorde at selskapets bankforbindelse, BN Bank, var på nippet til å bli største eier i Zachen-bygget.

Og banken kan fremdeles bli det.

I BN Banks kvartalsrapport for fjerde kvartal 2014 står det at banken i oktober 2013 var «i ferd med å overdra sine krav mot Zachariasbryggen AS til Bergen Sentrum Tomteselskap (BST), og i den forbindelse bli aksjonær i BST sammen med AB Eiendommer og Realforum. I forståelse med AB Eiendommer og Realforum er ikke overdragelsen gjennomført og banken har følgelig fortsatt et engasjement med Zachariasbryggen AS og er ikke aksjonær i BST.»

Dette har ikke forandret seg, får BA bekreftet av både BN Bank og Geir Hove.

– BN Bank er fremdeles ikke blitt aksjonær i BST, men BN Bank har rett til å konvertere sine fordringer mot Zachariasbryggen AS til 40 prosent av aksjene i BST når de måtte ønske. Dersom de gjør det, vil BN Bank eie 40 prosent, AB Eiendommer eie 30 prosent og Realforum eie 30 prosent av BST. I forhandlingene ble BN Bank, AB Eiendommer og Realforum enige om at bygget representerte 40 prosent av verdien og tomten representerte 60 prosent av verdien av både bygg og tomt. Dette var årsaken til bytteforholdet, forklarer Geir Hove.

– Hvor mye har BN Bank tapt på konkursen?

– Vi kommenterer av prinsipp ikke størrelsen på tap og avsetninger, men vi liker selvsagt ikke å tape penger, og arbeider for å gjenvinne bankens verdier, svarer informasjonssjef Stig Tore Laugen i BN Bank.

I juli i fjor falt kjennelsen i striden om hvor mye investorene Geir Hove og Tom Rune Pedersen må betale for å overta Zachariasbryggen.

Retten har konkludert med at 132,2 millioner kroner er riktig sum.

Hauge er ikke enig. Han mener eiendommen er betydelig mer verdt, og har anket rettsavgjørelsen. Ankesaken er ennå ikke behandlet.

Partnerne skiller lag

I april skrev BT at eiendomsbaronene Geir Hove og Tom Rune Pedersen skiller lag.

Regionavisen meldte at milliardærene fordeler eiendommer som skal være verdt to milliarder kroner, men at de fremdeles skal eie Zachariasbryggen sammen.

Nylig fikk også Tom Greni en mindre forretningspartner å støtte seg på.

Tom Greni, Petter Arnesen og Thorleif W. Hønsi var lenge eierne i driftselskapet på Zachen, Utsikten Restaurantdrift. Den samme trioen eide Ricks i Veiten og Three Lions i Kong Oscars gate.

Men etter over 20 år som makkere har Hønsi takket for seg. Hønsi sier han har solgt seg ut for å bruke mer tid på familien.

– Vi har hatt det fint vi og skilles som venner, sier 49-åringen.

Han vil ikke røpe hvor mye penger han fikk i oppgjøret med de andre aksjonærene.

Tror på 100 millioner

Ifølge BST har virksomhetene på Zachariasbryggen samlet omsatt for 85-90 millioner de siste fem årene, med unntak av i 2012 da omsetningen var 116 millioner.

Dette er vel å merke en periode preget av mye ombyggingsarbeid på huset, og det er grunn til å tro at arbeidene har påvirket inntektsstrømmen. Arbeidene pågikk for fullt i 2010 og 2011. Og på tampen av 2011 startet den offentlige oppvasken.

– Det går rette veien etter all turbulensen. Vi er fornøyde, sier Tom Greni, vel vitende om at Utsikten endte med salgsinntekter på 40 millioner og over fem millioner i underskudd i 2013.

– Utsikten fikk et brukbart overskudd i fjor etter å ha omsatt for 55 millioner. Med et slikt volum er det lønnsomt på papiret.

Greni sier han i år forventer å bikke 100 millioner kroner i samlet omsetning på restaurantbygget. Han griper til nesesprayen på bordet og setter den til nesen.

– Hittil er vi på budsjett, med unntak av april, som havnet bak grunnet det elendige været, sier han etterfulgt av et kraftig snufs.

Han forklarer at lønnsomheten avhenger av at de har værgudene noenlunde på sin side, noe som ikke er selvsagt i regnbyen Bergen.

– Problemet er hvis vi setter opp fulle vaktlister om sommeren og så kommer det mye regn. Vi må ha en viss temperatur for å få det til å gå rundt, sier han og skuer utover byfjorden som får påfyll av lett nedbør.


Hvis Tom Greni får det som han vil, kan han i fremtiden se ned på reketrappen på denne siden av Zachen-bygget. Foto: Arne Ristesund

Da det stormet som verst fikk Greni alle de andre leietakerne imot seg. 

I mai 2013 skrev de i en felles pressemelding at de reagerte sterkt på at husets største leietaker, Tom Greni, ikke betalte felleskostnader.

Greni ble også beskyldt for aktivt å bidra til å gi stedet et dårlig omdømme.

Pressemeldingen var signert av lederne som drev serveringstedene Jafs, Sjømatkirken, Taket, Lille Zachen, Sushi Sagrada og Peppes Pizza. I dag er det kun sistnevnte som fremdeles holder til i bygget.

Leier ut til mann med konkurskarantene

Etter at Tom Greni i oktober i fjor inngikk leieavtalen med BST, disponerer Utsikten alle kvadratmeterne på Zachen og driver fremleie av to lokaler.

For disse er leietakerne Peppes Pizza og Bri AS, som driver isbaren for Hennig-Olsen Is på hjørnet.

I Brønnøysundregisterene står Per Ivar Grung registrert som eneaksjonær, mens Torunn Heldal Grung står oppført som styreleder og daglig leder i Bri AS, som ble registrert i 2012.

Året etter, i juni 2013, ble Per Ivar Grung i Bergen tingrett ilagt konkurskarantene i to år, etter å ha vært involvert i seks selskaper som er gått konkurs eller blitt tvangsoppløst.

Konkurskarantenen forbyr ham å stifte selskaper eller å ha lederroller i en periode på to år.

Av den grunn fratrådte Per Ivar Grung umiddelbart fra vervene som daglig leder og styreleder. Det bekrefter kunngjøringer registrert i Brønnøysundregisterene.

Men da BA spurte Hennig-Olsen Is om kontaktinfo til daglig leder, fikk vi et annet svar.

BA får i stedet kontaktinfo til Per Ivar Grung. Også utleier, Utsikten, har forholdt seg til Per Ivar Grung som leder for virksomheten, får BA opplyst.

Selv om rekken av leietakere som har havnet i skifteretten de siste årene har skadet Zachens omdømme, bryr ikke Greni seg om at Grungs fortid er preget av mange konkurser.

– Hennig-Olsen Is står bak opplegget og Grung sto allerede i lokalene. Jeg har ikke tenkt å drive isbar. Derfor var det naturlig at han fikk fortsette, sier Greni.

Per Ivar Grung har ikke svart på BAs henvendelser.

Klikk deg gjennom den interaktive tidslinjen under.