Hun har erfaring fra ledelse og HR-arbeid fra 2001. Frem til nå har hun vært HR-direktør i DOF gruppen. Nå tar Kathleen Mathisen steget over i en ny næring, som HR-direktør i Greig Seafood. Ledelsesfilosofien beholder hun imidlertid.

– Ledere som merker at de har en dårlig dag, bør satse på hjemmekontor den dagen. Det mener jeg, sier Mathisen.

Respekt er viktig

Hun understreker ettertrykkelig at hun er svært bevisst på hvordan hun oppfører seg overfor de ansatte. Godt humør er viktig for å få en ansattgruppe til å fungere optimalt, sier hun.

– Det er viktig å ha respekt for medarbeidere. Jeg sier for eksempel «god morgen» med navn til alle når jeg kommer på jobb, sier Mathisen.

Hun tror lederes dårlige humør kan gå ut over produksjonen ved en bedrift.

– Jeg tror slett ikke alle ledere er like klar over hvor viktig humøret er, understreker hun.

Etter 15 år som leder bedyrer hun at hun selv aldri har måttet ty til hjemmekontor for å følge sin egen overbevisning.

– Har du snakket med andre ledere om dette?

– Å ja. De er enige. Og så ler de.

Men bak latteren finnes det alvor. Mathisen har en klar oppfatning av hva som er viktigst ved å lede:

– Ledelse er å trekke frem det beste i mennesket, sier hun.

Ledernes leder enig

– Det er en interessant betraktning og signal hun sender ut, sier forbundsleder i fag- og interesseorganisasjonen Lederne, Jan Olav Brekke, som på direkte spørsmål sier seg enig med Mathisen.

Han mener at hvis en leder selv mener han vil virke destruktiv på organisasjonen, kan det være en god idé å holde seg borte. Samtidig trekker Brekke frem en annen viktig side ved lederrollen:

Må takle dårlige dager

– En god leder skal kunne takle dårlige dager. Det er viktig å være stabil, en leder med et variabelt humør gjør medarbeiderne usikre, sier Ledernes leder.

Redaktør i Ukeavisen Ledelse, Magne Lerø, mener Mathisen spissformulerer i overkant når hun ber lederne holde seg hjemme på dårlige dager. Men han gir henne likevel rett i mesteparten av budskapet bak spissformuleringen.

– Det er riktig at ledernes psyke smitter over på de ansatte, sier Lerø.

– Sure og sinte ledere skaper frustrasjon i organisasjonen, og det kan gå ut over effektiviteten, sier Lerø.

Han er også enig med Mathisen i at å motivere er blant de viktigste lederoppgavene.

– Lederen har ansvaret for arbeidsmiljøet, slår Lerø fast.