Hittil i år har 24.143.988 passasjer reist, mot 24.476.777 passasjer på samme tid i fjor.

– Første halvår har vært preget av lavere vekst og nedgang i trafikken ved våre lufthavner. Luftfartsbransjen er konjunkturfølsom, og vi ser at et lavere aktivitetsnivå i norsk økonomi også påvirker trafikken på våre lufthavner, sier konsernsjef Dag Falk-Petersen i Avinor.

Innlandstrafikken falt 1,5 prosent, og utenlandstrafikken gikk ned 0,9 prosent i juni. Totalt reiste 4.903.813 passasjerer til og fra Avinors lufthavner forrige måned.

Oslo Lufthavn hadde en nedgang på 0,2 prosent i juni. Trafikken ved Bergen lufthavn gikk ned med 1,1 prosent, mens fallet ved Stavanger lufthavn og Trondheim lufthavn var henholdsvis 4,6 og 2,8 prosent.

Tallet på avganger og ankomster – såkalte flybevegelser – til og fra Avinors lufthavner gikk ned med 1,2 prosent i juni.