Laks sto for 27,9 milliarder av eksportkronene, men «så å si hele sjømatnæringen har hatt et fantastisk første halvår», opplyser Norges sjømatråd i en pressemelding.

– Den norske sjømatnæringen opplever en enorm vekst i eksportverdi første halvår. De gode tallene viser at det er stor etterspørsel og at vi oppnår gode priser for den norske sjømaten. En gunstig valutasituasjon bidrar selvsagt positivt, sier kommunikasjonsdirektør Geir Håvard Hanssen.

Lakseeksporten økte med 28 prosent og bidro dermed til å trekke snittet opp for sjømaten sett under ett.

– Økt global etterspørsel kombinert med redusert norsk eksportvolum har drevet prisen oppover. EU-markedet har beholdt sin andel, mens eksporten til USA har økt, sier analytiker Paul T. Aandahl i Norges sjømatråd. (©NTB)