Avslørte ulovlig salg av kjøtt i ni dagligvarebutikker

Disse kjøttvarene, som ikke kunne spores, ble funnet av Mattilsynet under en uanmeldt inspeksjon for tre måneder siden.

Disse kjøttvarene, som ikke kunne spores, ble funnet av Mattilsynet under en uanmeldt inspeksjon for tre måneder siden. Foto:

Av og
Artikkelen er over 4 år gammel

Tilsyn har avdekket ulovlig salg av kjøttvarer i ni dagligvarebutikker i Bergen de siste to årene. Alle fikk omsetningsforbud.

DEL

Samtlige beslag ble gjort i butikker uten kjedetilknytning.

Disse butikkene er ikke del av en større innkjøpsgruppe, og bestemmer selv hvilke varer de skal selge og hvilke leverandører de vil benytte seg av.

Regelverket krever at alle næringsmidler skal kunne spores ett ledd tilbake i næringskjeden.

Mattilsynet gjør risikobaserte tilsyn for å kontrollere at Matlovforskriften blir fulgt.

– Vi skulle gjerne brukt enda mer ressurser på denne type tilsyn enn vi rekker, sier førsteinspektør Irmelin Hansen Grini i Mattilsynet, avdeling Bergen og omland.

Les også: Fem spisesteder stengt umiddelbart i storaksjon

– Slurves ofte

Sporbarhet er nødvendig for å sikre næringsmiddeltrygghet og at forbrukerne får pålitelige opplysninger.

Når det gjelder kjøttvarer stilles ekstra strenge krav. Å omsette varer uten sporbarhet er strengt forbudt.

Den enkelte butikk må ha et godt system for oppbevaring av papirer, kvitteringer, pakksedler og lignende. Opplysningene skal ajourføres daglig og være tilgjengelige inntil varen er konsumert.

Driftsansvarlige skal straks kunne fremlegge disse opplysningene ved tilsyn.

– Vi ser at det ofte slurves med slike systemer, og at det gjerne kan være vanskelig å knytte varene opp mot ett konkret kjøp, sier Hansen Grini.

– Kjøpt av privatperson

Når Mattilsynet tar beslag i varer har butikken ikke kunnet redegjøre for hvem disse er kjøpt av, og hvordan de er transportert.

– I noen tilfeller har vi fått vite at varene er kjøpt av en privatperson som har kjørt til Sverige og handlet disse, og transportert til Bergen i privat bil, sier Hansen Grini.

Som oversikten over tilsyn, beslag og destruksjon under viser, ble på det meste 50 kilo kjøtt destruert etter at Mattilsynet hadde vært på besøk.

I rapporten BA har fått innsyn i ble det i ett av tilfellene sagt at varene var innehaver sine private.

– Dette godtar vi ikke, da de anses å være for salg så lenge de oppbevares i butikkens lokale, sier førsteinspektøren.

Vedtak om omsetningsforbud/beslag/destruksjon i dagligvarebutikker i perioden 01.01.14–13.11.2015 for Mattilsynets avdeling Bergen og omland:

StedAdresseType vedtakDato for tilsynResultat
Bergen Mat HassanNygårdsgaten 60Omsetningsforbud og destruksjon16.04.2014Ca 50 kg kjøtt ble destruert.
Landås Butikk AS Hagerups vei 32Omsetningsforbud og destruksjon27.05.2014Ca 8 kg kjøttvarer ble destruert
Landås Butikk ASHagerups vei 32Omsetningsforbud og destruksjon12.08.2014Ca 5 kg kjøttvarer ble destruert
Oliven eksotisk matMichael Krohns gate 8Omsetningsforbud og destruksjon22.11.2014Ca 18 kg kjøttvarer ble destruert
Taco Mat Sedik NewafLars Hilles gate 12Omsetningsforbud 22.11.201428.11.14: Omsetningsforbud opphevet
Taco Mat Sedik NewafLars Hilles gate 12Omsetningsforbud og Destruksjon13.01.2015Ca 25 kg ulike animalske kjølevarer destruert
Tyrkisk Mat Khaled Karim SalekSlettebakksveien 84AOmsetningsforbud og Destruksjon27.10.2014Omsetningsforbud for ca. 4,5 kg ulike animalske kjølevarer. En varegruppe ble frigitt, resten ble destruert.
Tyrkisk Mat Khaled Karim SalekSlettebakksveien 84AOmsetningsforbud og Destruksjon13.12.2014Omsetningsforbud for ca. 5 kg kjøtt. En varegruppe ble frigitt, resten ble destruert.
Solheim Mat Hassan MohammedFjøsangerveien 35Omsetningsforbud og Destruksjon30.09.2015Ca 27 kg kjøtt ble destruert
Marken DagligvareMarken 3Omsetningsforbud og Destruksjon13.12.2014Omsetningsforbud på ca. 50 kg kjøtt ble opphevet 17.12.14
Zegma ASNatlandsveien 76 AOmsetningsforbud13.12.2014Omsetningsforbud for ca. 6 kg kjøttvarer ble opphevet 07.01.15.
Zegma ASNatlandsveien 76 AOmsetningsforbud og destruksjon13.01.2015Omsetningsforbud for Ca 24 kg ulike animalske kjølevarer. 5,5 kg ble destruert, for resten ble omsetningsforbudet opphevet.
Sletten Dagligvare Butikk KhaledHagerupsvei 32Omsetningsforbud02.09.15 og 04.09.15Omsetningsforbudet opphevet 04.09.15. Nytt vedtak om omsetningsforbud på en del av varene etter tilsyn 04.09

Artikkeltags