– Nav i Hordaland venter at ledigheten fortsatt vil øke blant arbeidsinnvandrere fra OECD-området. Å gi personer i denne gruppen språkopplæring, kunne gjort det enklere å finne nytt arbeid til dem, sier assisterende fylkesdirektør Tommy Johansen i Nav Hordaland til Vest24.

Ledigheten øker

Ved utgangen av mars er arbeidsledigheten i Hordaland 2,7 prosent. Tallene viser en økning på 1052 personer fra samme periode i fjor. Personer med ingeniør/IKT- og industribakgrunn står for nær 70 prosent av økningen i ledigheten sammenlignet med mars i fjor, fortalte Nav Hordaland i en pressemelding like før helgen.

Bak en god del av økningen finner vi utenlandske arbeidstakere. Denne gruppen blir delt i innvandrere fra OECD-området, som i all hovedsak kommer til Norge for å finne arbeid, og personer fra områder utenfor OECD-området, som i størst grad er asylsøkere og flyktninger.

Den siste gruppen får opplæring i norsk. Det gjør ikke den første gruppen.

Ved utgangen av mars var ledigheten i den førstnevnte gruppen 16,4 prosent, mens ledigheten i gruppen fra utenfor OECD var 19,8 prosent. Dermed skjulte det seg utenlandsk arbeidskraft bak 36,2 prosent av de ledige.

Øker kraftig

Utviklingen i de to gruppene er forskjellig. Ledigheten øker kraftig blant arbeidsinnvandrerne. Fra mars 2014 til mars 2015 har økningen vært 35 prosent, viser Nav-tallene. Det undrer assisterende fylkesdirektør Tommy Johansen.

– Utviklingen i denne gruppen overrasker oss, sier han.

Han innrømmer at språkbarrieren er en utfordring for å få arbeidsledige OECD-utlendinger i ny jobb. I mange tilfeller hindrer manglende norskkunnskaper nytt arbeid. Og så lenge arbeidsledigheten i Norge er lav sammenlignet med andre land, blir arbeidstakerne værende her og mottar norske ytelser.

– Det er rettigheter de har krav på og som de har opparbeidet seg. Men meningen med fri flyt av arbeidskraft var neppe at utenlandske arbeidstakere skulle gå på arbeidsmarkedstiltak i Norge, sier Johansen og legger til at Nav nå samler oppfølgingen av arbeidssøkere fra Polen, Estland og Litauen.

– Dette er et tiltak vi gjør i Bergen kommune. Her blir oppfølgingen av arbeidssøkere fra disse landene samlet ved ett kontor, der vi ansetter personer som snakker språket. Dermed kan vi gi dem bedre oppfølging.

Venter økning

Han venter fortsatt økning i antall arbeidsledige utlendinger fra OECD-land, men mener også at muligheten for å få ny jobb er til stede.

– Ledigheten er fortsatt ganske lav, og vi venter en økning. Men hvis man er mobil, øker man sjansen for å skaffe seg nytt arbeid, sier Johansen.

I Sogn og Fjordane har 484 av 1246 registrerte arbeidsledige innvandrerbakgrunn, skriver Firdaposten. Også her peker Nav-ledelsen på språket som en barriere.

– Vi har gode eksempler på at språkopplæring i bedrifter, eller språk som del av ulike typer arbeidspraksis, gir gode sjanser for jobb. Dette bør gjøres mer, sier assisterende Nav-direktør i Sogn og Fjordane Knut Steinar Eitungjerde til avisen.