Bønder har et av landets farligste yrker. På 25 år har Arbeidstilsynet registrert hele 230 dødsfall i landbruket. En undersøkelse foretatt av Norsk Landbruksrådgivning viser imidlertid at livet på norske gårder er enda farligere enn dødsstatistikken skulle tilsi, skriver Nationen.

– VISER IKKE HELE BILDET

Hittil i år har Arbeidstilsynet registrert sju dødsulykker i landbruket. Landbruksrådgivningens gjennomgang viser at antall dødsfall på norske gårder er dobbelt så høyt. Årsaken er at Arbeidstilsynet bare registrerer ulykker som er direkte yrkesrelaterte.

– De viser ikke hele bildet. Det er mange uhell hvor andre enn bonden selv er involvert. Det kan for eksempel skje uhell med besøkende, familie og tilfeldig forbipasserende, sier Hans Huseby i Norsk Landbruksrådgivning HMS til Nationen.

ULYKKESKOMMISJON

Årets 14 dødsulykker fordeler seg på sju traktorulykker. Tre dødsulykker skyldes fall på betonggulv. Én omkom da han falt i en fullfôrvogn. Én døde etter en eksplosjon i et grisehus. Én omkom etter uhell med motorsag og en 13-åring døde da han falt gjennom en luke i låvegulvet

– Bondelaget har planer om å etablere en ulykkeskommisjon. Målet er å skaffe kunnskap om hvert dødsfall i næringen, både for å lære av dem og rapportere til styrer og myndigheter, sier Huseby. (©NTB)