Regjeringen har endelig gitt grønt lys til storprosjektet E39 Svegatjørn - Rådal.

–Jeg aner ikke hvor mange timer, for ikke å si årsverk, jeg har lagt ned. Dette er den desidert viktigste saken for meg, siden jeg ble ordfører, sier Os-ordfører Terje Søviknes (Frp) til BA.

Nå anser han alle hindringer for å være ute av veien.

– Det er bred politisk forankring i Stortinget og jeg anser deres behandling som ren formalitet, sier Søviknes.

Etter stortingsbehandlingen i høst er forventet byggestart våren 2015, opplyser ordføreren.

FERDIG TIDLIGST 2020

I Oseana i Os var en rekke fylkes- og lokalpolitikere og stortingsrepresentanter møtt opp for å rose hverandre for innsatsen som er lagt ned for å få gjennomslag for prosjektet.

Bergens byrådsleder, Ragnhild Stolt-Nielsen (H), føyet seg i rekken av glade politikere og gratulanter, og sa at dette må være Norges mest planlagte vei.

Så feiret de fremmøtte med en diger kake med firefelts svart marsipan og gule striper.

Ordfører Søviknes forteller at han har jobbet med prosjektet i over ti år. Det er ingen hemmelighet at det har vært mange hinder i veien.

– Det kom nye EU-krav til brannsikring av tunneler, finansieringsutfordringer, en sjelden øyenstikkeren som førte til at veien måtte omreguleres nå, men nå har endelig regjeringen virkelig vist handlekraft og sjøsatt prosjektet, sier han oppstemt.

Etter mange og intense runder med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og statssekretær Bård Hoksrud, tilføyer han.

BOMPENGENE LAR VENTE PÅ SEG

Spesielt glad er han for å fjerne forskuddsinnkreving i byggeperioden på cirka fem år, slik at bilistene slipper å betale bompenger på dagens veier.

– Og at vi lyktes med å få ned bompengeandelen fra 60 til 40 prosent, er han snar med å legge til.

Vegvesenet opererer med ferdigstillelse 2020-2021. Søviknes sier han har gitt dem utfordringen med å klare det i 2020.

– Første ingeniør begynte å jobbe med denne veien mellom Bergen og Os i 1961. Han het Georg Fredrik von Krogh, har jeg funnet ut. Det sier litt om hvor ekstremt krevende det har vært å få prosjektet klart, sier Søviknes.

13 KM I TUNNEL

Et gigantisk veikryss og 14,7 kilometer med tunneler skal få ned kjøretiden mellom Bergen og Os med 17 minutter.

Det dreier seg om en vei på til sammen 17.700 meter til en pris på om lag 6,5 milliarder kroner. Veien ble lagt inn i den nasjonale transportplanen som regjeringen leverte i år.

– Regjeringen har i dag gitt grønt lys for å starte dette viktige prosjektet, som vil gjøre trafikken tryggere og halvere reisetiden mellom Os og Bergen, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i en pressemelding.

Han var ikke selv til stede i Os da nyheten ble sluppet fredag.

Egentlig hadde Statens vegvesen håpet å få fremmet saken til samferdselsdepartementet i vår.

Det ble det ikke noe av fordi, som BA har skrevet, det ikke var avklart hvor alle massene fra tunnelene skal legges.

Veivesenet har kranglet med Bergen kommune om hvem som har skylden for dette.

Byrådet har vedtatt å fremme fire områder til regulering i løpet av høsten. Det skulle løse opp i problemet, slik at veivesenet kan få frem den endelige saken før jul.

Veien er altså anslått å koste om lag 6,5 milliarder kroner, som er forutsatt finansiert med 3,4 milliarder kroner i statlige midler og 2,6 milliarder kroner i bompenger.

SVÆRT VIKTIG FOR NÆRINGSLIVET

Kjøretiden på dagens vei mellom Os og Bergen er om lag 35 minutter utenom rushtiden.

Utbyggingen er beregnet å gi en reduksjon på 17 minutter i kjøretiden.

For Os kommunes kommunekasse er veien også svært viktig, ettersom den vil løse ut store næringsareal i Endelausmarka, areal som Os kommune eier og kan selge til dem som vil etablere seg der.

Nye E39 Os - Bergen skal også kunne løse opp i trafikale floker i Rådal i Bergen.

I tillegg til utbygging av E39 omfatter prosjektet utbygging av en tre kilometer lang strekning av riksveg 580 Flyplassvegen i en ny trasé, med kobling til E39, samt bygging av tre kryss på E39 og opprusting av en strekning på fylkesveg 163.

Statens vegvesen er planlegger og byggherre for prosjektet.

– Dette er en stor og gledelig dag også for oss i Statens vegvesen, sier prosjektleder Arne Eltvik, etter at regjeringen fredag la frem stortingsproposisjonen for bygging av E39 Svegatjørn–Rådal.