Sist fredag ble det kjent at Ola Braanaas stanset driften ved det idylliske gjestgiverstedet Skjerjehamn, nord på Sandøy i Gulen kommune i Sogn og Fjordane. Dermed forsvant alle de åtte-ti arbeidsplassene. Det er et kutt i arbeidsplasser Gulen kommune merker.

VAR I MØTER

Ordfører Hallvard Oppedal (Sp) sier til Vest24 at kommunen var i møter med eier Ola Braanaas i forkant av stengingen. Han forteller at kontakten vil fortsette.

– Det er klart at ti arbeidsplasser er mye for en kommune på Gulen sin størrelse. Vi vil gjerne at Skjerjehamn åpner igjen neste år, sier ordføreren.

– Vi vil holde kontakten og prøve å legge til rette for at driften kan starte opp igjen. Vi vil gjøre hva vi kan, sier Oppedal.

VEI OG SNUPLASS

Han vedgår imidlertid at det i dag ikke er tidfestet noe nytt møte.

– Hva kan kommunen gjøre for å legge forholdene til rette for drift?

– Vi kan prøve å bidra ved for eksempel utbedre veien ut til Skjerjehamn, og det har også vært snakk om muligheter for snuplass for busser, svarer ordføreren.

STATUE OG FESTIVAL

Skjerjehamn lå sentralt til i skipsleden ved innløpet til Sognefjorden, og det var i gamle dager både handel, post, slipp og gjestgiversted på stedet. Ifølge nettleksikonet Wikipedia ble det i 1923 gjort funn som viser at det har levd mennesker i lang tid i området. Etter annen verdenskrig endret imidlertid samfunnet seg, og Skjerjehamn tapte livsgrunnlaget.

I nyere tid er stedet mest kjent for statuen av Kong Olav, som Braanas kjøpte og plasserte på stedet. Den årlige Utkantfestivalen finner også sted på Skjerjehamn, og har hatt stor suksess de siste årene.

Også festivalen er viktig for Gulen.

– Utkantfestivalen setter Gulen på kartet, sier ordfører Oppedal. Han legger til at det har vært kontakt mellom arrangørene og kommunen, og han har ikke inntrykk av at festivalarrangørene har planer om å legge inn årene. Det har ikke lykkes Vest24 å komme i kontakt med arrangørene av Utkantfestivalen, men Facebook-siden til festivalen gir ikke inntrykk av stengingen av stedet har fått noe å si for forberedelsene til neste år.

INVESTERTE 40 MILLIONER

Oppedal antyder at endringene i permitteringsreglene kan være grunnen til at de ansatte ble sagt opp. Fra forrige årsskifte må arbeidsgiverne betale lønn i 20 dager ved permitteringer. Tidligere betale arbeidgiverne bare for 10 dager.

Ola Braanaas har drevet stedet gjennom selskapet Firda Eiendom. Han kjøpe Skjerjehamn i 2005, ifølge NRK for 20 millioner kroner. Oppdretteren har lagt ned 40 millioner kroner i å ruste opp stedet. Årsaken til nedleggingen skal være vedvarende underskuddsdrift.

Braanaas har ikke besvart Vest24s henvendelser i dag. Til NRK sa han like før helgen at han håper andre kan være interesserte i å drive Skjerjehamn videre.

Ordfører Hallvard Oppedal har ikke fått inntrykk av at oppdretteren har planer om å selge stedet.