I forrige uke ble planene banket gjennom i Lindås kommunestyre.

– Vi jobber for tiden med å finne samarbeidspartnere til prosjektet, og så vil markedet bestemme når vi går i gang med bygging, sier daglig leder Lene Haug i Melin Eiendomsutvikling. Selskapet er et datterselskap i Liegruppen, som gjennom dette selskapet er medeier i FM Eigedom.

Den storstilte utbyggingen i Alverstraumen omfatter 70 leiligheter, fordelt på to bygg. Det høyeste bygget blir 27 meter høyt og inneholder ni etasjer. Den ene etasjen blir parkeringsanlegg, mens de øvrige åtte skal inneholde leiligheter.

200 KVADRATMETER

De 70 leilighetene blir fra 70 kvadratmeter til 200 kvadratmeter, skriver Nordhordland.

Området som skal bygges ut ligger i Lindås kommune, men på Radøy-siden av Alversundbrua. Hele området står foran en massiv utbygging de neste årene. I sørøst grenser planen til reguleringsplanen for Vindkallen. Dette er en omfattende plan som legger til rette for 186 frittliggende og konsentrerte boliger. Det er også regulert område for barnehage og annen infrastruktur.

Som følge av disse to boligene har Statens vegvesen krevd at en rundkjøring må på plass før man kan gå i gang emd utbyggingen. Veivesenet har selv ingen planer om å bygge denne rundkjøringen med det første.

RUNDKJØRING

Da saken var til behandling i Lindås kommunestyre før helgen, fulgte lindåspolitikerne administrasjonen sin innstilling om å godkjenne planene. Forutsetningen er at den omtalte rundkjøringen er på plass før utbygging, og at utbyggeren eventuelt forskutterer kostnadene med denne.

Lene Haug ønsker ikke nå å kommentere hvem som skal betale for den aktuelle rundkjøringen.

– Det er flere utbyggere i dette området, og foreløpig er det ikke avklart hvordan dette skal gjrøes, sier hun til Vest24.

FYLKET NEGATIV

Mens lokalpolitikerne er positive til storstilt boligbygging i den delen av Lindås som ligger på Radøy, påpeker fylkeskommunen at området ligger utenfor senterområde som definert i kommunen sin senterstruktur, og at utbyggingen i planforslaget er svært høyt sammenlignet med andre planer i området.

Mens det i området fra før er lagt opp til en tomteutnyttelse på 24-40 prosent, ligger det i denne planen inne en utnyttelsesgrad på hele 420 prosent, ifølge Nordhordland. På bakgrunn av dette er fylkeskommunen kritisk til utbyggingen. Fylkeskommunen ser ikke vesentlige hensyn som tilsier at området skal fortettes utover det som er vist i overordnet plan.

Kommunen innser at området ligger et stykke unna offentlig transport, mener mener at dette er greit siden andre tilbud i området, som for eksempel skole, ligger nært, skriver Nordhordland.