Skipet som skulle kvitte seg med steinen, dumpet i tillegg 940 store plastbøtter, 50 stålbøtter, 2x850 meter kjetting, 90,5 tonn stål og ett tonn strømkabel, skriver Offshore.no.

Myndighetene ble først varslet om dette 26. januar i år, til tross for at hendelsene skjedde i 2012 og 2013.

«Tap av utstyr under steindumping på Ormen Lange-feltet i 2012 og i 2013, er en type hendelse som Miljødirektoratet forventer at myndighetene blir informert om. Avfallet som ligger på 850 meters dyp er i strid med forurensningsloven § 28 (forbud mot forsøpling),» skriver Miljødirektoratet om saken.

Direktoratet pålegger samtidig Norske Shell å utrede tiltaksmuligheter, kostnader og miljøkonsekvenser knyttet til avfallet. I tillegg må selskapet legge fram en plan for overvåking og kontroll av avfallet innen 15. august.

– Norske Shell har avviksbehandlet dette internt og vært i dialog med leverandøren om hvordan avfallet kan tas opp. Shell er i gang med en utredning i tråd med Miljødirektoratets pålegg, sier pressekontakt Lillian Aasheim i Norske Shell. (©NTB)