– Før var det gjerne to til fire meglere om oppdragene. De siste to-tre årene har det blitt mer og mer vanlig at opptil ti meglere konkurrerer om et oppdrag, sier Jard Berg, fagleder i Krogsveen eiendom og leder for Vestlandet Eiendomsmeglereforening.

– IVRIGE NYUTDANNEDE

Forrige søndag skrev BA at det er tatt opp rekordmange 148 studenter på eiendomsmeglerstudiet på BI i år.

Daglig leder Beate Bøe Kalsaas i Home Eiendomsmegling sier de merker at det kommer flere ferske meglere på banen.

–Det er litt som å skru på en bryter etter sommeren. Nå er det gjerne syv til ti meglere om oppdragene. En del av de unge meglerne er veldig interessert i å få oppdrag, dermed blir det hardere priskonkurranse enn tidligere, sier Kalsaas.

Hun forteller at hun ved to tilfeller har bedt om å få se tilbudet den potensielle kunden skal ha fått før hun aksepterte at prisen faktisk var så lav som de hevdet.

–Noen ganger blir man tvunget til å selge seg på pris selv om man ikke ønsker det. Jeg får gjerne høre: Vi liker deg, og vil gjerne bruke deg, men du er 30 000 kroner dyrere enn konkurrenten, sier Kalsaas.

– MISTER OPPDRAG

Asbjørn Myrstøl, daglig leder i Garanti eiendomsmegling, er enig i at konkurransen har skjerpet seg de siste årene.

–Før var det vanlig med tre per oppdrag, nå er det gjerne fem til seks. Det er sjelden så mange som ti, men det skjer det også, sier han til BA.

Også Myrstøl mener overutdanning av nye meglere bidrar til økt konkurranse.

–Vi merker at det er mange nye meglere. De får gjerne lov av sjefen sin til å gå ned i pris, hevder Myrstøl.

Både Myrstøl og Kalsaas sier de mister en del oppdrag fordi de ikke vil gå like langt ned i pris som noen av konkurrentene.

–Det er selskaper i Bergen som gir en fastpris på 65 000 kroner uansett hva de selger. Det er fryktelig lite. Det er ikke slik vi ønsker å bygge vår merkevare, sier Kalsaas.

– BANKEIDE PRESSER NED

Myrstøl hevder de bankeide meglerne er de som går mest ned i pris.

–De bankeide meglerne har som misjon å få boligselgerne som låne- og forsikringskunder. Det er de som dumper prisene. Det begynte for rundt to år siden, sier Garanti-megleren.

Daglig leder Dag Jonny Johannessen i DNB Eiendom avviser at de som bankeid kjede dumper prisene sine.

–Vi er helt selvstendig fra banken. Eiendomsmeglerne våre er lønnet uavhengig av hvilke banktjenester kundene eventuelt velger i tillegg. Om våre meglere firer på prisen, går det ut over provisjonen og lønnen deres, akkurat som for andre, sier han.

Også Johannessen sier det er tøff konkurranse. Men han mener mer enn tre-fire meglere i konkurranse om oppdrag hører til sjeldenhetene.

–Konkurransen skjerper oss og er positivt, men vi må vi av og til justere oss ned i pris vi også for å få inn oppdrag.

– FORVIRRENDE

Verken Berg i Krogsveen, Myrstøl i Garanti eller Kalsaas i Home tror det gagner forbrukerne å ta inn flere enn tre-fire meglere på befaring.

–Det er bra å hente inn tre til fire ulike tilbud. Da kan man skille mellom de ulike meglernes tilbud og inntrykket de gir, men når det blir flere, mister man nok lett oversikten og ender gjerne med å velge det billigste. Det er ikke nødvendigvis det beste valget, sier Berg.

Kalsaas mener for lave priser kan gå ut over kvaliteten på meglertjenesten.

– Meglere som konkurrerer på pris må ha større porteføljer for å tjene ok. Da får de mindre tid til å følge opp hvert oppdrag. Det er ikke i den retningen vi ønsker det skal gå, sier megleren med 15 års erfaring.

SEKS MEGLERE OM KONKURRANSEN

Christer Vikebø, Privatmegleren Vikebø & Jørgensen

–Stort sett opplever vi å være i konkurranse med to til tre andre eiendomsmeglere, en gang iblant fire til fem. Vi ser at et økende antall boligselgere bruker anbudstjenester. Da mottar man tilbud fra mange ulike meglere. Vårt tilbud til kundene baseres på boligens verdi, ikke våre konkurrenters tilbud. Vi er opptatt av å sikre at boligselgere som kun henter inn tilbud fra oss ikke ender opp med et dårligere tilbud enn den som går til fire-fem andre.

Kurt Buck, regionleder Eiendomsmegler 1

–Det meste jeg har konkurrert mot var syv andre meglere. De erfarne meglerne med faste kunder og kontaktnett merker nok ikke så mye mer konkurranse. De unge meglerne som ikke har så lang fartstid får helt klart mer konkurranse – den øker jevnt og trutt. Det er kjempebra for forbrukerne som har mulighet til å finne den de har tro på. Prisdumping kan jeg ikke si at vi merker noe til. Økt konkurranse kan føre til prispress, men det er såpass ulikt innhold i pakkene til meglerne at de ikke helt kan sammenlignes.

Gerhard Lygre, daglig leder Fana sparebank eiendom

– Det vanlige for oss er at vi konkurrerer mot to til tre andre. Det har vært opptil syv noen ganger . En ting som kanskje har endret seg litt er at mange ber om forespørsel via Mitt Anbud og Mitt Oppdrag. Da får man gjerne inn mange tilbud. En uting når meglere må på mange befaringer, er at de bruker mye av tiden sin på å få inn oppdrag enn på selve oppdragene. Det er ikke bra for verken meglere eller kundene. Vi ser at hver enkelt megler har færre salg nå enn for en del år siden.

Tommy Kaland, Kaland & Partners

–Det meste jeg hører om er folk som tar inn fem meglere. Det vanlige for oss er to til tre. Jeg synes det har vært en sunn konkurranse hele veien, men det er hardere for nye å hevde seg. Selskapene som har mange nyansatte vil nok ha mer problemer med å hevde seg enn de som har mange etablerte meglere. Vi har en policy i forhold til hva våre tjenester skal koste, og den går vi ikke under, men vi må selvsagt tilpasse oss. Mange vil betale litt ekstra for noen som har solgt 1000 boliger kontra en nyutdannet.

Martin Raknes, regiondirektør i Eiendomsmegler Vest

– Mange av de store foretakene har ambisjoner om vekst, og det fører til tilspisset konkurranse. I stedet for to til tre meglere per oppdrag, så er det gjerne fire til fem. Det hender det er flere også, men ikke så ofte. I Bergen har vederlaget til meglerne falt ganske mye, rundt ti prosent de siste tre til fire årene, på grunn av økt konkurranse. Nå tror jeg det nærmer seg et nivå der det ikke kan synke så mye mer. Kundene har aldri fått så bra eiendomsmegling til en så bra pris som de får nå.