Skatteetaten har kontrollert 30 restauranter i Møre og Romsdal. Noen også i Kristiansund, skriver Tidens Krav.

16 virksomheter hadde feil eller mangler.

– Vi er både overrasket og skuffet. Mange restauranter har fortsatt ikke fått på plass rutiner for å følge regelverket. Når ansatte ikke er ført opp i personallistene, muliggjør det svart arbeid, sier Trude Vollheim Webb, regiondirektør ved Skatt Midt-Norge i en pressemelding.

HINDRER SVART ARBEID

Fra og med 2014 er utvalgte kontanthandelbransjer, deriblant serveringssteder, pålagt å føre lister over alt personell som er på jobb til enhver tid. Dette er et verktøy i arbeidet med å hindre svart arbeid og arbeidsmarkedskriminalitet.

I løpet av to kvelder i november gjennomførte Skatteetaten, i samarbeid med Skatteoppkreverne, Nav og enkelte steder politiet, 82 personallistekontroller ved utvalgte restauranter i Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Møre og Romsdal. Omtrent halvparten ble gjennomført i Trondheim, resten i Ålesund, Molde, Kristiansund, Namsos og Stjørdal.

Av de 30 kontrollene i Møre og Romsdal, hadde 16 av virksomhetene feil eller mangler i personallistene som førte til gebyr. Til sammen var det 45 personer som ikke var ført opp i listene.

KOMMER PÅ BESØK

– Vi virker kanskje strenge og rigide på dette området, men det er for å gi rettferdige konkurransevilkår til alle i bransjen. Vi må håndheve regelverket slik at de som driver useriøst ikke skal kunne komme med unnskyldninger om forglemmelser og misforståelser. Virksomheter hvor vi finner feil, må regne med nytt besøk av oss i nær fremtid, sier Webb.

Aksjonen ble gjennomført i en av de travleste julebordshelgene fordi det er en sammenheng mellom mange – ofte midlertidige – ansatte på jobb og risiko for feil i personallistene.