Da riksmekler Nils Dalseide ga den siste statusoppdateringen onsdag kveld, ventet han at samtalene ville fortsette i flere timer. Tidlig torsdag morgen var det fortsatt ikke kunngjort noen løsning.

– Vi har arbeidet med alle spørsmål kontinuerlig i tre dager nå, og vi nærmer oss å se et større landskap og å komme til kjernen av uenigheten. Så vi er noe nærmere å se om det lar seg gjøre å finne en løsning enn vi har vært før i dag, sa Dalseide til NTB i 23-tiden onsdag.

– Med en konstruktiv dialog kan vi arbeide lenge med å lete etter en løsning før vi eventuelt må konstatere at vi ikke får det til, fortsatte han.

Riksmekleren understrekte at det gjensto mye arbeid før det kan bli aktuelt å legge fram en skisse. Det er ikke kjent om dette arbeidet er påbegynt gjennom natten.

Det er tre hovedsammenslutninger – LO Stat, Unio Stat og YS Stat – som forhandler med staten.

Stor streikefare

Faren for streik regnes i år som stor. En rekke offentlige tjenester blir rammet hvis det blir storstreik i staten fra torsdag morgen.

Til sammen 5.560 ansatte kan være i streik fra første uttak. Blant annet vil Nav-kontorer i Oslo og Mo i Rana bli rammet. LO tar dessuten ut en rekke administrativt ansatte i departementer og direktorater.

Eksamen kan muligens ryke for mange av landets studenter, om det blir streik. Flere hundre Unio-medlemmer ved høyskoler og universiteter står streikeklare.

– Vi har ønsket å gå bredt ut, og streikeuttaket representerer de gruppene som Unio representerer. Samtidig har vi lagt vekt på at liv og helse ikke skal stå i fare, men at det vil merkes på arbeidsgiversiden, sier Kjetil Rekdal, andre nestleder i Unio.

Skattekontorer vil også bli rammet, men det er ingen fare for skattepengene. Derimot handler det om skatterevisorer som jobber med virksomheter.

Saken fortsetter under bildet.

 

Streikeklare politifolk

Over 700 politifolk over hele landet vil også bli tatt ut dersom det blir streik. Rekdal understreker at det ikke vil ha noen konsekvenser for folks sikkerhet.

– Det som vil bli berørt, er etterforskning, vaktberedskap, uttransportering og sivilrettslige oppgaver, sier han.

YS Stat tar ut 400 medlemmer i første uttak. De aller fleste er administrativt ansatte i departementene. Men fra lørdag morgen kan også tollere på Oslo lufthavn Gardermoen være istreik.

Dessuten er det varslet at medlemmer fra fengsler og kriminalomsorgen vil bli tatt ut dersomstreiken trappes opp fra mandag.

To, tre eller fire løsninger

Årets oppgjør regnes som særlig krevende fordi det handler om prinsipper og ikke penger. Staten krever en fullstendig revisjon av lønnsoppgjøret, med det mål at nesten all lønnsdannelse skal tas lokalt. Det har de tre hovedsammenslutningene LO stat, Unio og YS gått imot.

Et annet sentralt spørsmål er om arbeidstakerne skal ha rett til å streike ved eventuelle pensjonsforhandlinger neste år.

Staten har tidligere inngått en egen tariffavtale med den fjerde av hovedsammenslutningene i staten, Akademikerne. Et spørsmål i meklingen er om de tre gjenværende partene vil stå sammen eller ikke. Det kan bli alt fra to til fire tariffavtaler, avhengig av hvordan utfallet blir.