12 lokale entreprenører i Kristiansund reagerer på at Vegvesenet har «belønnet» en aktør som er gått konkurs og gjenoppstår i ny drakt, med en pangstart og en kontrakt i mangemillionersklassen, skriver Tidens Krav.

De sikter da til SN Entreprenør AS, som er bygd på restene av konkursrammede Magne Nærum AS. Sist uke fikk det nystartede firmaet overta oppdraget med å bygge gang- og sykkelvei på Ålvundeid for Statens vegvesen.

Magne Nærum AS vant opprinnelig denne kontrakten med et pristilbud på 23,56 millioner kroner. Det skjedde i konkurranse med seks andre entreprenører.

Arbeidet ble igangsatt i august, og prosjektet skulle etter planen ferdigstilles innen ett år. Men høyst uventet gikk Magne Nærum AS i slutten av oktober til skifteretten og begjærte oppbud. Dermed bråstoppet arbeidet på Ålvundeid.

NYTT FIRMA

I ettertid er det startet et nytt firma som har ansatt deler av arbeidsstokken i det konkursrammede selskapet. Dette bærer navnet SN Entreprenør (Syltern/Nærum) og har base i samme lokaler som Magne Nærum AS.

Statens vegvesen inngikk en direkteavtale med SN Entreprenør AS om å overta jobben med gang- og sykkelveien på samme vilkår som Magne Nærum AS hadde.

KRITISKE SPØRSMÅL

Dette slo ned som en bombe blant andre lokale entreprenører som i et åpent brev nå stiller en rekke kritiske spørsmål til Vegvesenets håndtering av denne saken.

– Vi stiller oss undrende til at dere velger å gå vekk fra egne anbudsregler når det passer seg slik, og at dere velger å «belønne» en aktør som er gått konkurs og gjenoppstår i ny drakt, med en pangstart, skriver de 12 entreprenørene.

De etterlyser også en skikkelig begrunnelse for at ikke oppdraget ble lyst ut på nytt i henhold til regelverket om offentlige anskaffelser, eller i det minste som en ny forenklet konkurranse.

FORSINKELSE

Statens vegvesen forsvarer på sin side beslutningen om å la SN Entreprenør AS overta jobben.

– Det er svært viktig for oss å få gang- og sykkelveien ferdig høsten 2015 og gi ungene trygg skolevei. Med ny konkurranse hadde det trolig ikke blitt åpning før våren 2016, sier leder av prosjektavdelinga i Region Midt, Ove Nesje, til TK

Nesje viser til at man i dette tilfellet hadde mulighet til å redusere skadeomfanget av en konkurs for mange parter, gjennom den løsning som ble valgt.

SKADEREDUKSJON

I en så spesiell situasjon som en konkurs er, mener han det må være anledning til å vektlegge den samfunnsøkonomiske gevinsten i større grad enn ellers i anbudsretten.

– SN Entreprenør oppfyller dessuten kvalifikasjonskravene som ble stilt i anbudskonkurransen for prosjektet. Kvalifikasjonene og erfaringene til sentrale personer i firmaet, er en viktig del av kravene, sier Nesje.