Hordaland og Rogaland har henholdsvis hatt en prosentvis økning i antall konkurser på 11,1 og 16,9 i 2014 sammenlignet med 2013. Møre og Romsdal har hatt en nedgang på hele 13,6 prosent. Også Sogn og Fjordane registrerer en nedgang, på 3,3 prosent. Her er imidlertid tallene svært små.

VENTER FLERE KONKURSER

– Vi ser at antall konkurser til en viss grad svinger med arbeidsledighetstallene. I det siste har vi sett en liten økning i arbeidsledigheten, og da er det naturlig at konkurstallene stiger, sier sjeføkonom Øystein Dørum i DNB om tallene fra Konkursregisteret i Brønnøysund.

Han er rimelig klar på hva som rammer Hordaland og Rogaland.

– Den klart sterkeste driveren når vi lager prognoser er oljeprisen. Lavere oljepris merkes på flere måter, blant annet ved at kontantstrømmen blir dårligere. Dermed blir både investeringer utsatt og underleverandører presset på pris. Og siden de fleste leverandørbedriftene til oljeindustrien er på Vestlandet, blir Vestlandet hardest rammet, sier sjeføkonomen.

Han tror at antall konkurser vil øke videre i vest.

– Vi kalkulerer med en økning i arbeidsledigheten i 2015, og da er det naturlig at antall konkurser også vil øke, sier Dørum.

MOT STRØMMEN

Men mens Hordaland og Rogaland altså rammes kraftig av oljeraset, peker pilen den andre veien i Møre og Romsdal. Her har altså antall konkurser gått tilbake med nær 14 prosent.

– Også Møre og Romsdal er forsåvidt et oljefylke, men har kanskje sterkere innslag av eksportindustri og fiskerinæring. Spesielt sistnevnte har jo lagt et godt år bak seg, sier Dørum.

Han legger til at bare å se på antall konkurser, kan skape et skjevt bilde.

– Det er litt som å sammenligne epler og pærer. For mens et fylke kan ha mange konkurser som rammEr få ansatte, kan andre fylker ha få konkurser som rammer mange ansatte.

5.832 KONKURSER OG TVANGSAVVIKLINGER

Konkursregisteret har registrert 5.832 konkurser og tvangsavviklinger i 2014, en økning på 5,6 prosent sammenlignet med året før. For desember var økningen 17,6 prosent.

– En økning av konkurser på 5,6 prosent er mer enn det dobbelte av veksten i økonomien og spesielt urovekkende på grunn av det lave rentenivået vi nå har. Vi har vært gjennom en halvering av oljeprisen og forventer kutt i oljeinvesteringer på 15 prosent i 2015, noe som gjør at vi kan frykte minst like høy vekst i konkurser i året som ligger foran oss, sier Dørum.

Dørum forventer en ytterligere endring i forbruksmønsteret med økt salg fra nettbutikker og reduksjon i ordinært butikksalg.

– Vi forventer også svakere vekst i utenlandsreiser. Samtidig vil flere feriere i Norge, noe som vil gi vekst i antall hotellovernattinger og flere restaurantbesøk, sier han.

  • Tallene for vestlandsfylkene fordeler seg slik (2013 i parentes):
  • Rogaland 374 (320) konkurser, 68 (94) tvangsavviklinger
  • Hordaland 502 (452) konkurser, 122 (109) tvangsavviklinger
  • Sogn og Fjordane 59 (61) konkurser, 12 (12) tvangsavviklinger
  • Møre og Romsdal 203 (235) konkurser, 21 (33) tvangsavviklinger