Snoking i de åpne skattelistene førte nemlig ikke bare til at folk oppdaget hva naboer og kolleger tjente. Det ble også lettere å se om man selv fikk like mye som andre med tilsvarende oppgaver og bakgrunn, skriver forskning.no.

– Vet du mer om kollegenes inntekt, så vet du også mer om din egen inntekt, sier forsker Ingeborg Foldøy Solli ved Universitetet i Stavanger. Sammen med økonomiprofessor Mari Rege har hun sett på hva den nye kunnskapen førte til.

Konklusjonen er at de som opplevde at de som relativt sett hadde lav lønn, i større grad enn andre byttet jobb, og at de i året etter at skattelistene ble åpnet fikk 5 prosent mer i lønnsøkning enn sine bedre betalte kolleger. (©NTB)