Kontrakten gjelder virksomheten på norsk sokkel, og ifølge Expro er det lagt inn opsjoner som kan forlenge avtalen med inntil seks år.

– Vi er svært glad for denne muligheten til å fortsette vår mangeårige relasjon til Statoil, en av hjørnestensbedriftene på norsk sokkel, som åpner for langsiktig aktivitet i de kommende årene, sier operasjonssjef Mike Jardon i Expro.

– Denne kontraktstildelingen er en viktig milepæl for Expro, og vi ser fram til å styrke samarbeidet. (©NTB)