En ny lov om ufrivillig deltid ble vedtatt i Stortinget i juni 2013 og trådte i kraft 1. januar i fjor. I den nye loven ble deltidsansattes rettigheter styrket. Loven sier at deltidsansatte som de siste tolv månedene jevnlig har arbeidet utover avtalt arbeidstid, har rett til «stilling tilsvarende faktisk arbeidstid i denne perioden». Unntaket er hvis arbeidsgiver kan dokumentere at behovet for ekstraarbeid ikke lenger foreligger.

Tolvmånedersperioden skal regnes bakover i tid fra det tidspunkt arbeidstaker fremmer sitt krav. Derfor er det først nå, ett år etter ikrafttredelsen, at bestemmelsen får virkning.

Sykepleierforbundet og Parat har begge gått ut med informasjon til sine medlemmer om de nye rettighetene. Men de to fagforbundene har ikke fått konkrete saker på bordet ennå.

– Vi prøver nå å kartlegge og bevisstgjøre medlemmer og tillitsvalgte, sier advokatfullmektig Lene Liknes Hansen i Parat til NTB.

Hun venter at det vil bli fremmet krav i løpet av året.

Heller ikke Sykepleierforbundet kan melde om konkrete saker.

– Men vi har informert og vil informere mer om at rettigheten er der, sier kommunikasjonssjef Arvid Libak. (©NTB)