For en drøy måned siden var den såkalte amøbegjellesykdommen registrert ved 25 anlegg, skriver Adresseavisen.

Sykdommen ødelegger gjellene til laks, og ble først oppdaget i Norge i 2006.

Den forårsakes av en parasitt som legger seg som slimete klyser i fiskens gjeller, slik at fisken får store pustevansker, dårlig matlyst og til slutt dør hvis den ikke behandles riktig. Hvor parasitten kommer fra, er det ingen som vet. Det antas imidlertid at den lever i havbunnen eller i tauverket i merdene.

Vitenskapskomiteen for mattrygghet gjorde i fjor høst en risikovurdering på oppdrag for Mattilsynet. Konklusjonen var at opp mot 90 prosent av AGD-rammet fisk kan dø dersom sykdommen ikke behandles.

Veterinær Asgeir Østvik ved Havbrukstjenesten sier imidlertid at amøben har gjort fisken syk bare ved et mindre antall lokaliteter i Midt-Norge, og bare ved 15 av de 40 lokalitetene har behandling vært nødvendig.

I Australia har AGD ført til store tap for lakseoppdretterne siden 80-tallet. De siste årene har den også gitt store problemer i Skottland og Irland, og i 2013 spredte den seg raskt langs Norskekysten.

I 2012 ble det påvist fem tilfeller, og i 2013 ble sykdommen oppdaget ved 56 oppdrettsanlegg fra Vest-Agder til Møre og Romsdal. Nå er den også kommet til Nord-Trøndelag, til en lokalitet i Flatanger, skriver avisen.