Det viser Dagens Næringslivs konjunkturbarometer.

Barometeret måler fremtidsutsiktene i norsk næringsliv, og fallet er markant. Norske bedriftsledere melder om svakere utsikter for både lønnsomhet, omsetning og sysselsetting, skriver avisen.

I målingen svarer altså 13 prosent av bedriftslederne at de regner med å ha færre ansatte om et år enn de har i dag. Det er første gang siden finanskrisen at andelen som ser så mørkt på framtiden, er over 10 prosent.

Ifølge avisen er det fortsatt flere bedriftsledere som planlegger å øke bemanningen, men differansen mellom dem som vil oppbemanne og dem som vil nedbemanne, er på beskjedne 9 prosentpoeng.

– Dette er en veldig klar bekreftelse på et markert omslag i økonomien, fastslår sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Swedbank.