– Dette er en stor seier for Abelia, og en viktig prioritering for gründer- og innovasjonsmiljøet i Norge. Med en fallende oljepris som bakteppe, er ingenting viktigere nå enn å satse på entreprenørskap og utviklingen nye vekstbedrifter i Norge, sier administrerende direktør Håkon Haugli i Abelia til E24.

I forslaget som nå er oversendt regjeringen foreslås det å både etablere et nytt landsdekkende «såkornfond» på 400 millioner kroner i statlig og privat kapital og et pre-såkornfond på 200 millioner kroner i statlig og privat kapital.

– Når oljeprisen nå faller, er det et kraftig varsku om at vi skal leve av noe annet etter oljen. Vår generasjons politikere bør ha som et hovedmål å legge grunnlaget for det næringslivet vi skal leve av fremover. Å få på plass en velfungerende pre-såkornordning, er en god start, sier Haugli.

Abelia er NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter med 1.650 medlemsbedrifter og 41.000 ansatte over hele landet.