Oljefondet får ikke eie aksjer i de seks amerikanske våpenprodusentene Honeywell, Lockheed Martin, Raytheon, Northrop Grumman, Textron og Alliant Techsystems, fordi de er involvert i produksjon av atomvåpen.

Siden våren 2013 har aksjene til Lockheed Martin, Raytheon og Northrop Grumman doblet seg i verdi. I år har disse seks selskapene en samlet verdistigning på 19 prosent, skriver Finansavisen.

De samme selskapene har den norske staten på kundelisten og det halvstatlige selskapet Kongsberggruppen som leverandør.

Om oljefondet hadde eid 1,3 prosent av disse aksjene, ville det gitt en meravkastning for fondet på 3,5 milliarder i år. Med 2 prosent eierskap ville meravkastningen vært 5,3 milliarder kroner, ifølge Finansavisens regnestykker.

Oljefondet eier i dag 1,3 prosent av verdens børsnoterte aksjer, og 2,5 prosent av børsnoterte aksjer i Europa. Maksimalt eierskap i ett selskap er 10 prosent. (©NTB)