49 prosent av de spurte svarer at de økonomiske forskjellene er for store. 46 prosent mener forskjellene er passelige. 2 prosent av de spurte mener dagens økonomiske forskjeller er for små.

Regjeringen mener målingen støtter dagens økonomiske politikk og skatteenderinger.

– Regjeringen mener Norge skal være et land med små forskjeller og minimal fattigdom. Dermed gir denne målingen støtte til regjeringens målsettinger, sier statssekretær Jørgen Næsje (Frp) i Finansdepartementet.

Mer enn seks av ti personer med brutto husholdningsinntekt mellom 200.000 og 400.000 kroner mener forskjellene er for store. Fire av ti med husholdningsinntekt over 1 million mener det samme. Målingen viser også at kvinner i høyere grad enn menn mener at forskjellene er for store i dag. 56 prosent av kvinnene mener forskjellene er for store. 42 prosent av mennene står for samme syn.

Politisk tilhørighet spiller også en rolle. Blant Høyre-velgere er det 6 prosent som mener forskjellene er for små i Norge. Seks av ti Ap-velgere mener forskjellene er for store, mens åtte av ti SV-velgere mener det samme. (©NTB)