1,5 millioner medlemmer i de tre største arbeidstakerorganisasjonene, LO, YS og Unio, går ut i streik fra klokka 14 til 16 den 28. januar.

Bakgrunnen for streiken er regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven.

– Siktemålet med forhåndsvarselet er å gi berørte parter tid og anledning til å innrette seg slik at ikke streiken griper inn i virksomhetenes ordinære drift i større grad enn nødvendig, sier forbundssekretær Christopher Birkenes i Industri Energi.

Han understreker at streiken ikke er rettet mot arbeidsgiverne, men at det er en politisk aksjon. Industri Energi er medlemsforbund i LO.

Den politiske streiken er varslet i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Tromsø. De streikende frykter blant annet mer uønsket overtid, lengre pålagte arbeidsdager og mer påtvunget søndagsarbeid som følge av de foreslåtte endringene.

Politiets Fellesforbund, som er medlem i Unio, har også varslet at de også vil streike.