Det er ikkje personskade, kun materielle skader over vasslina på skyssbåten, skriver Firda.

Skyssbåten var ikkje i rute, og ombord var det ingen passasjerar, berre mannskap.

Ombord i Hurtigruta var det 86 passasjerar og 39 mannskap. Hurtigruta fekk ingen skader.

Hovudredningssentralen og sjøfartsinspektøren er varsla. Det er ikkje mistanke om ruspåverknad.

Saka vert følgd opp av lensmannen i Vågsøy.