Dette utgjør likevel en svært liten del av kortbruken. Svindelen utgjorde bare rundt 0,02 prosent av hele denne omsetningen.

– Bruk av regionsperre og sms-varsling, bankenes overvåkingssystemer og politiets innsats på området er viktige grep for å bekjempe kortsvindelen, sier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge.

Det var noe mindre skimming i første halvår sammenlignet med samme periode i fjor. Skimming innebærer at svindlere kopierer magnetstripen på kortet, samt observerer eller filmer inntastingen av pinkoden.

Av tap på til sammen 21 millioner kroner som følge av dette, er mer enn 17 millioner kroner knyttet til skimming som har skjedd i utlandet.

Tallet på saker der bankkundens pinkode først er observert før kortet blir stjålet, har gått noe ned de siste årene og har stabilisert seg på et lavere nivå enn for noen år siden. (©NTB)