I stortingsmeldingen vil regjeringen presentere utslippsmålene som skal danne grunnlaget for Norges bidrag i den globale klimaavtalen som etter planen skal vedtas i Paris om ett år.

– Dette er en stor og viktig beslutning som krever god politisk forankring, sier Sundtoft til NTB.

I stortingsmeldingen vil det bli lagt fram et klimamål i form av et utslippsbudsjett for årene mellom 2020 og 2030. I utslippsbudsjettet skal alle sektorer og alle klimagasser inngå.

– Den indikative forpliktelsen som beskrives i meldingen, vil være utgangspunktet for framforhandling av en endelig fastsatt forpliktelse i den nye klimaavtalen som skal forhandles fram i Paris, sier Sundtoft.

Hun utelukker ikke at stortingsmeldingen også kan munne ut i et nytt klimaforlik i Stortinget – snarere tvert imot.

– Når vi nå legger fram en stortingsmelding, er det for virkelig å invitere til en god politisk forankring, sier Sundtoft.

– Det dreier seg om omstillingen av det norske samfunnet til et lavutslippssamfunn, og det at det er en bredest mulig forståelse for den omstillingen, er en fordel for å få den til, sier hun. (©NTB)