– Etaten har et godt formelt rammeverk, men det er ikke iverksatt godt nok. Dette gir risiko for misligheter, sier riksrevisor Per—Kristian Foss. Onsdag overleverte han en rapport til Stortinget om saken.

Statens vegvesen er en av de største innkjøperne i Norge med årlige anskaffelser på over 40 milliarder kroner. I I 2013 utgjorde anskaffelsene rundt 80 prosent av omsetningen.

Svært mange av etatens rundt 7.000 ansatte har fullmakt til å foreta anskaffelser. Men risikostyringen og internkontrollen er til dels mangelfull, til tross for at det finnes en rekke retningslinjer og et system for kvalitetssikring, mener Riksrevisjonen.

– Men dette er ikke iverksatt godt nok i praksis, og det forekommer en rekke brudd på gjeldende regelverk, sier Foss.

Verken etaten selv eller Samferdselsdepartementet har sørget for god nok styring, kontroll og oppfølging, konkluderer Riksrevisjonen.

– Departementet burde ha fulgt opp kvaliteten på internkontrollen med anskaffelser vesentlig bedre, sier Foss.