Rektorene ved de tre største utdanningsinstitusjonene i Bergen signerer onsdag morgen en samarbeidsavtale om sivilingeniørutdanning – et tilbud som har vært etterspurt av næringslivet i mange år, skriver Høgskolen i en pressemelding.

– Høgskolen i Bergen utdannet 400 ingeniører i 2014, og er den største ingeniørutdanningen i landet. HiB utdanner i dag sivilingeniører, men med samarbeidet med UiB og NHH vil Bergen også bli en by med større volum på og bredere tilbud innen sivilingeniørutdanning, sier dekan ved Avdeling for ingeniør- og økonomifag, Geir Anton Johansen. Han påpeker at høgskolen vil fortsette å utdanne mange ingeniører, da samfunnet fremdeles har et stort behov for teknologikompetanse.

Universitetet i Bergen, Høgskolen i Bergen, Uni Research, Christian Michelsen Research og Norges Handelshøyskole har under klyngesamarbeidet Science City Bergen arbeidet systematisk for å styrke sivilingeniørutdanningen i regionen. Etter at nasjonale retningslinjer nå er klare for bruk av sivilingeniørtittelen, vil langt flere studenter som går ut med mastergrad i Bergen i fremtiden også bruke tittelen sivilingeniør, heter det i pressemeldingen.