– Utviklingen i ledigheten har vært litt bedre enn vi ventet for i år, men vi venter fortsatt en oppgang gjennom neste år, sier arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad om tallene som ble lagt fram fredag.

I desember er det registrert 71.700 helt ledige hos Nav, 1.400 flere enn for ett år siden. Det gir en ledighet på 2,7 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg er 12.600 personer – eller en halv prosent av arbeidsstyrken, på tiltak.

Ledigheten falt mest for bygg- og anleggsarbeidere, samt industriarbeidere og i kategorien «personer uten oppgitt yrkesbakgrunn». Ingeniører, konsulenter, IT-folk og akademikere hadde størst økning i ledigheten.

– Selv om ledigheten øker innen yrker relatert til oljeindustrien, blir dette motvirket av en nedgang i ledigheten innen tradisjonell industri og bygg og anlegg, sier Lystad.

Rogaland hadde den største prosentvise økningen i ledigheten i desember, fulgt av Akershus. I nesten alle de andre fylkene var det nedgang i ledigheten. Størst prosentvis nedgang var det i Nord-Trøndelag, Sogn og Fjordane og Hordaland. (©NTB)