Selskapet har de siste årene vært blant de ledende innen leting på norsk sokkel og er blant annet sterkt delaktige i feltene Edvard Grieg og Johan Sverdrup.

Selv om det i undersøkelsesbrønn 6405/12-1 ble funnet spor av gass i sandsteiner med dårlig reservoarkvalitet, klassifiseres brønnen som tørr, opplyser Oljedirektoratet.

Brønnen ble boret på 418 meter havdyp. Den blir nå plugget og forlatt. (©NTB)